ÅSIKT

Hejda fetmaepidemin med ett reklamförbud

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Sveriges konsumenter: Reklam för ohälsosam mat borde inte få riktas mot unga

På trettio år har antalet feta personer i världen fördubblats, och även i Sverige är ökningen kraftig. I dag anses var femte tioåring i Sverige vara överviktigt och ungefär 3-5 procent har fetma. Felaktig kost och för lite fysisk aktivitet är två viktiga anledningar. Nästan en fjärdedel av energiintaget hos barn kommer från godis, kakor, läsk och snacks.

Consumers International, med över 250 medlemmar i 120 länder, kräver nu en internationell konvention för hälsosam mat, liknande WHO:s konvention för tobakskontroll där 190 länder förbundit sig att minska tobaksbruket och skydda invånarna mot tobaksindustrins marknadsföring. En sådan konvention skulle sätta ett större tryck på nationella regeringar och bli en motvikt till de starka lobbykrafter som fruktar minskad försäljning.

Men redan nu kan Sveriges regering agera med stöd i FN:s barnkonvention, som enligt regeringen ska bli svensk lag. Den slår fast att alla barn har rätt till god hälsa, att hänsyn måste tas till barns oförmåga att genomskåda reklam och att stater har ett ansvar att reglera den marknadsföring som når barn.

Sverige var dessutom ett av de länder som 2006 undertecknade WHO-deklarationen om att motverka fetma. Den säger bland annat att ”specifika reglerande åtgärder bör tas för att substantiellt minska omfattningen och inverkan av kommersiell marknadsföring av energirik mat och dryck, särskilt riktad till barn”. Det finns också ett utmärkt förslag till handlingsprogram med 70 åtgärder från Livsmedelsverkets och Folkhälsoinstitutets från 2005, som tyvärr samlat damm sedan dess.

Så vad väntar vi på? Åren går och allt fler barn får matvanor som kan ge dem diabetes, ledbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar längre upp i åren. Vanor grundläggs tidigt, när barnen inte har erfarenhet och förmåga att förstå följderna av sina val.

Företagen har ett ansvar för fetmaepidemin. Reklamen för skräpmat och -dryck motverkar effektivt föräldrars och samhällets vilja att ge goda kostvanor från unga år. Barn är en mycket attraktiv målgrupp för marknadsförarna – som pådrivare för föräldrars köp, som konsumenter med egna pengar, men inte minst som framtidens storkonsumenter.

Samhället har markerat tydligt att reklam till barn via tv inte är okej och att företag inte får skicka hem reklam till barn. Men det räcker inte. Barn möter idag reklam för livsmedel genom bland annat tävlingar och roliga spel på internet. Dessa har ett enda syfte – att sälja mer mat som inte är hälsosam.

Sveriges Konsumenter uppmanar riksdag och regering att omedelbart agera. Förbjud helt reklam för ohälsosam mat och dryck riktad till minderåriga! Gå före nationellt och driv frågan på EU-nivå. Frivillighet från företagen är prövad och räcker uppenbarligen inte.

Vi uppmanar regeringen att visa politisk handlingskraft med en kraftfull handlingsplan för folkhälsa – en plan med ett starkt barnperspektiv.

Jan Bertoft

Örjan Brinkman

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle