För att rädda barnen måste vi ändra lagen

Replik på läkaren Jonas debatt om att socialtjänsten behöver mer resurser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lisa Dahlgren ger replik på Jonas F. Ludvigssons debattartikel.

MAJA SUSLIN / TT / TT NYHETSBYRÅN

REPLIK. Hanna har haft kontakt med socialtjänsten i flera år men beskriver för oss det vi hört barn berätta så många gånger; ”Soc lyssnar bara på mina föräldrar. Mina föräldrar säger att de inte har några problem så jag får ingen hjälp”

Med 13 års erfarenhet av att träffa unga i utsatta livssituationer håller vi självklart med Jonas F. Ludvigsson om att utmaningarna inom socialtjänsten har fått alldeles för lite uppmärksamhet och att en rejäl resurssatsning är akut.

Men om socialtjänsten ska kunna arbeta uppsökande och förebyggande så krävs mer än bara resurser. Det krävs en lagförändring och ett helt nytt synsätt på barn som rättighetsbärare.

Föräldrarätten är i dag nästan alltid starkare än barnrätten, det vill säga förälderns rätt att bestämma åt barnet. Det leder till att socialtjänsten är beroende av föräldrarnas godkännande för att kunna ge stöd.

Forskning visar att den starka föräldrarätten innebär en ökad risk för barn - att de inte får den hjälp de behöver och har laglig rätt till. Forskning visar även risken med att inte ta in barnets upplevelse, leder till att tydliga brister i föräldraförmågan tonas ner och i stället skrivs om till barnets behov av vägledning, gränssättning och struktur.

Och så lämnas barnet kvar i sin livssituation med exempelvis våld.

För att sluta lämna barn utan stöd, för att sluta slösa resurser på felanpassat stöd, för ett mer jämlikt samhälle föreslår vi att;

  • Anamma synsättet att barn är experter på sin situation och se dem som rättighetsbärare snarare än problembärare.
  • Barn inkluderas i beslutprocesser som rör dem.
  • Att översynen av den nya socialtjänstlagen sätter barns rätt till skydd och stöd i första rummet.

Det är på tiden att vuxna slutar att prata om barn och i stället börjar prata med dem.

Lisa Dahlgren, tillförordnad chef för påverkansarbete Maskrosbarn


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Den här texten är en replik. Läs hela debatten här:

LÄS OCKSÅ

De här barnen behöver stöd – inte mer vård

Publisert: