ÅSIKT

Ambassaden läggs ned – korkat så man baxnar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Martin Ezpeleta om missade svenska möjligheter i Argentina

I september och efter 105 år, stängs den svenska ambassaden i Buenos Aires.

Beslutet togs av en ilsken Carl Bildt, efter att riksdagen tvingat Regeringskansliet att göra nedskärningar på 300 miljoner kronor.

Drygt hälften av besparingarna landade på Utrikesdepartementet som svarade med att stänga ner fem ambassader.

Det har varit en känslig avvägning, med omfattande diskussioner om vilka ambassader vi har möjlighet att lägga ned och vi har stannat för den här listan”, förklarade Bildt själv i december.

Och så rök ambassaden i Argentina, som även innefattar Uruguay, Bolivia och Paraguay.

På det sättet kommer regeringen att spara sju miljoner kronor om året.

Klokt val? Nä, det är så korkat att man baxnar.

Svensk-argentinska handelskammaren, där företag som Volvo, Ericsson, ABB och Tetra Pak ingår, har skickat två brev till Carl Bildt och bett om en förklaring. De har inte fått något svar alls. Svenska kyrkan i Buenos Aires har också hört av sig till regeringen. Inte heller där har man bemödat sig att svara. Inte ens svenska ambassaden själv vet varför man blev utvald.

Carl Bildts ”omfattande diskussioner” inberäknade nämligen inte ambassaden själv, eller de svenska företagen verksamma i landet. Hur regeringen kan bedöma och göra en ordentlig utvärdering av de olika ambassaderna, vilken roll de fyller och hur viktiga de är för de svenska intressena, utan att ens prata med de verksamma parterna, är ett mysterium.

Hade Carl Bildt lyft på luren, hade han förmodligen inte gått ut i media och sagt att handeln med Argentina har minskat på sistone. Det är nämligen inte sant och tyder bara på stor okunskap. Eftersom det här bara handlar om pengar, så låt oss prata pengar: exporten till Argentina ökade förra året med 13 procent, till 1,7 miljarder kronor. Och då räknar man bara direktexporten. Även importen från Argentina ökade med 18 procent, till närmare 500 miljoner kronor.

Det finns ett 40-tal svenska företag i Argentina. Möjligheterna att göra affärer som främjar svenska intressen är stora. Den argentinska ekonomin växer ju i Kina-takt. Men det finns också mörka orosmoln på himlen. Den senaste månaden har Argentina försvårat importen på en mängd varor, bland inom tillverknings- och bilindustrin. Här har ambassaden en mycket viktig funktion att fylla, säger de svenska företagen själva.

Ambassaden i Buenos Aires har haft en väldigt aktiv roll, i att främja både den svenska kulturen och handeln. Den arbetar tillsammans med Exportrådet och Svensk-argentinska handelskammaren – en väl inarbetad treenighet, där Exportrådet svarar för kontakter och hjälp till svenska företag som vill etablera sig i landet, handelskammaren koordinerar verksamhet i Argentina och ambassaden hjälper företagen i relation till argentinska myndigheter.

Det är ambassaden som har musklerna. Den är den biffiga livvakten i bakgrunden.

Företagen känner sig mer oskyddade nu, bekräftar Juan Prgich, chef för Ericsson i Argentina och ordförande för svensk-argentinska handelskammaren.

I Argentina har titlar väldigt stor vikt, det räcker att nämna ambassadören för att vi ska bli bemötta med större respekt”, säger han. Det är också bara ambassadören som har den diplomatiska tyngden att få till ett möte med en borgmästare, minister eller guvernör – ofta avgörande när det kommer till offentliga upphandlingar.

I det här sammanhanget blir de sju miljoner kronor man ”sparar” absurda.

Dessutom skickar det tydliga och helt fel signaler till de argentinska myndigheterna: ni är inte tillräckligt viktiga för våra intressen.

Svensk-argentinska handelskammaren har också skickat brev till oppositionen och bett dem att ta tag i det här. Inte heller därifrån har man fått något gehör.

Och det duger inte. Det var oppositionen som drev igenom besparingarna. Nu kan man inte titta bort och lägga all skuld för ambassadnedläggningarna på regeringen. Tillsammans måste man försöka hitta bättre besparingsalternativ. För de här ”besparingarna” kommer bli oerhört kostsamma för Sveriges del.

Det finns bara fem länder i EU som inte har diplomatisk representation i Argentina: Cypern, Lettland, Estland, Luxemburg och Malta. I dessa fall är det logiskt eftersom de här små länderna inte har handelsförbindelser med Argentina.

I Sverige fall, med 13 storföretag närvarande, är det oförståeligt och genant.

ARTIKELN HANDLAR OM