Floskelgenerator kan göra Svenskt näringslivs jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alliansfrittsverige: Lägre löner, sämre arbetsvillkor och sänkt skatt är deras enda budskap

Mycket kan sägas om den Svenska arbetsgivareföreningen, men vid grundandet 1902 så startade de en process som tillsammans med LO under de kommande decennierna slutligen ledde fram till Saltsjöbadsavtalen. Där i spegelsalen på Grand Hotel skapades en organisation som bidrog till ett samförstånd som förde Sverige framåt.
Kan dagens Svenskt näringsliv kliva in i en spegelsal? Efter att man på eget initiativ avbrutit förhandlingarna om ett nytt övergripande avtal i mars 2009 har man pekat ut en riktning för Sverige som är svår att beskriva – men att kalla den framåtskridande vore i alla fall en direkt osanning. För läser man det material som arbetsgivarorganisationen producerar märker man ett tydligt mönster.
I rapporten ”Näringsliv och akademi – en omöjlig relation?” från juli i år efterfrågar man skatterabatter, ”skattereformer” och fler avdrag på skatten. Rapporten ”Konsten att strula till ett liv” som kom i juni diskuterades flitigt för förslaget att sänka stödet till studenter som läser humaniora, så mycket att kritiken mot inkomstskatten och värnskatten hamnade i skymundan. I den rapporten kommer också fördömandet av den svenska anställningstryggheten redan i förordet – man vet redan innan man har presenterat undersökningen att den är roten till problemet – tillsammans med lönerna förstås, som bör sänkas.
Månaden innan: rapport om arbetslöshet bland funktionshindrade och förtidspensionerade unga. Lösning: Försämra anställningsvillkoren, sänk lönerna, sänk skatten för näringslivet. Samma mönster går igenom alla frågor, inte minst klimatdebatten där man gett sig in med hull och hår. Med förslag för att skapa en reell grön omställning i Sverige som skulle kunna skapa ett världsledande näringsliv? Nej. Med ett enormt motstånd mot alla sorters miljöskatter och istället en vilja att slopa så många skatter som möjligt? Självklart.
Denna vilja att möta varje förslag på kompromiss och tillmötesgående med att skrika samma hjärtefrågor om och om igen – endast övertrumfad av den amerikanska Tea Party-rörelsen – vore inte så problematisk om inte Svenskt näringsliv satt på en mycket stor, icke demokratiskt reglerad, makt i samhället. Inte bara som avtalspartner utan också som ekonomiskt aktör. Utöver det välfinansierade kommunikationsbatteri som ger ut böcker, ”f aktasidor” på internet och skolmaterial har man också stora möjligheter att påverka det partipolitiska samtalet genom ett helt oreglerat och dolt system för partifinansiering. Allt, inte för att föra en samhällsdiskussion, utan bara för att ropa ut samma budskap, gång och gång åter.
För att manifestera detta publicerar vi i dag sidan svensktnaringslivsvarar.se. Där kan vem som helst gå in och ställa en fråga till Svenskt näringsliv, och vi har efter studier av de senaste årens rapporter, remissvar och uttalanden kunnat förbereda svaret på alla frågor – lägre löner, sämre arbetsvillkor och sänkt skatt för näringslivet. Detta för att belysa risken för samhället när en utav de organisationer som är absolut viktigast för samhällsdebatten tycks ha fastnat i en evig loop.
Vi har kunnat rationalisera bort er plats i den politiska dialogen, Urban Bäckström. Vi har ersatt er kommunikation med en enkel slumpalgoritm, utan att man märker skillnad. Vi gör från och med nu ert gamla jobb åt er så ni kan göra ett annat. Det är inte menat som ett intrång i ert varumärke eller en enkel förolämpning, utan endast en stilla förhoppning att ni ska kunna skärskåda er egen monotoni, och återigen ta platsen som en relevant samhällsdebattör.
Vågar ni ta den?

Kawa Zolfagary

Julia Finnsiö

Skribenter på alliansfrittsverige.nu

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN