Debatt

Bekämpa huliganerna, inte fotbollsklubbarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Morgan Johansson (S): De som går på idrottsarrangemang har betalat skatt för att få en effektiv polis. Är det rimligt att man då ska få betala hela notan en gång till via biljettpriset?

GÖR NÅGOT Vem betalar för att se en match som avbryts efter några minuter? Alliansen måste agera.

Foto: SCANPIX

Problemen med våld och skadegörelse i samband med idrottsarrangemang har ökat på ­senare år. Huliganer har förstört för ­både idrotten och alla idrottsintresserade, medan ­regeringen bara ­ägnat frågan ett förstrött ­intresse.

Bara denna säsong tvingades allsvenska fotbollsmatcher avbrytas helt tre gånger då säkerheten inte kunde garanteras längre. Lägg där till bråk och skadegörelse. Vem vill ta med barnen på en match som kan sluta i upplopp? Eller betala dyra biljettpengar för en match som avbryts efter bara några minuter?

Självklart har idrotten ett ansvar att förebygga våld och skadegörelse. Enligt vår uppfattning tar idrottsrörelsen också dessa frågor på stort allvar. Men huliganismen är inte bara ett idrottsproblem – den är ett samhällsproblem. Därför måste också regering och riksdag ta ansvar.

Vi socialdemokrater har krävt anmälningsplikt för personer som är dömda till tillträdes­förbud, för våldsbrott eller ordningsstörningar kopplade till idrottsevenemang. Det tillämpas i andra länder, och har ­varit en effektiv metod för att ­hålla kända bråkmakare ­borta från arenorna. Vi vill också ha ­effektivare kameraövervakning på arenorna så att våldsverkarna kan identifieras i efterhand.

Men regeringen har hittills varit helt passiv. I stället för att agera politiskt mot huliganerna, verkar regeringen nu vilja skjuta över ­hela kostnaden för problemet på idrotten.

I våras utarbetade Rikspolisstyrelsen riktlinjer om hur polisen ska ta betalt för polisbevakning. Klubbarna har nu dryga ­belopp att vänta sig för ­bevakning. Ett derby mellan två Stockholmsklubbar kan gå på en miljon kronor för arrangören. Ersättningen för polisens kostnader går inte till polisen, utan rakt in i statskassan.

Vilka idrottsklubbar som kan komma att få betala för bevakning är en juridisk snårskog. För att polisen ska få ta betalt krävs att arrangemanget har ett vinstsyfte.

I en dom tidigare i år ­menade emellertid kammarrätten att all elitfotbollsverksamhet inne­fattar ekonomiska aktiviteter av ­sådan omfattning att matcherna ska anses anordnade i vinstsyfte. Det finns emellertid undantag för så kallade kvalificerat ideella föreningar.

Det innebär att klubbar som bolagiserat verksamheten riskerar att få betala, medan andra som bedriver verksamheten i föreningsform kanske kan slippa undan. Hur mycket man ska betala för en enskild match avgörs från fall till fall. Reglerna är alltså oklara, orättvisa och oförutsägbara.

Vår utgångspunkt är att samhället har ett huvudansvar när det gäller att upprätthålla ordningen. Detta samhällsuppdrag ska betalas med skattepengar. Polisen har fått ökade resurser år efter år för att klara av detta. De som går på idrottsarrangemang har betalat skatt för att få en effektiv polis. Är det rimligt att man då ska få betala hela notan en gång till via biljettpriset?

Det vi nu ser är en sorts privatisering av något som i alla tider varit samhällets grundläggande ansvar. Vi har en regering som först inte brytt sig om huliganproblemet över huvud taget under lång tid. När problemen sedan växer, så vill man inte ens åta sig att upprätthålla nattväktarstatens grundläggande ordningsuppdrag, utan att ta ut avgifter för det.

Vi avvisar inte att man i undantagsfall kan behöva ta ut avgifter för olika evenemang, men vi avvisar definitivt den utvidgning av avgiftsmöjligheterna som nu lagts fast. Vi kräver därför att regeringen dels kommer med ett åtgärdspaket i huliganfrågan, med bland annat anmälningsplikt för våldsverkare och bättre kameraövervakning, och dels att man ser över regelverket för polisens möjligheter att ta ut avgifter.

Det är huliganismen som ska bekämpas, inte svensk fotboll.

Morgan Johansson

Peter Johnsson

Publisert: