Gör Sverige rättvist för de som är fattigast

Debattörerna: Inför förmögenhetsskatten igen – och höj garantipensionen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Klyftorna växer snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. För att minska orättvisorna efterlyser debattörerna högre skatter för de rikaste medborgarna för att ge bättre villkor för de allra fattigaste i landet.
Klyftorna växer snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. För att minska orättvisorna efterlyser debattörerna högre skatter för de rikaste medborgarna för att ge bättre villkor för de allra fattigaste i landet.

Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige växer snabbast i hela OECD. Det ökande välståndet kommer vissa till dels, samtidigt som många upplever att grundläggande välfärdstjänster är för dyra för att nyttja.

Utvecklingen går dock att vända. I Tankesmedjan Tidens nya rapport ”Reformer är möjliga” presenterar vi tre fullt finansierade reformer för ett mer jämlikt och rättvist Sverige. De skulle skapa positiva effekter inom hälsa, integration, fattigdomsminskning, jämställdhet mellan könen och ha en avgörande betydelse för en ökad jämlikhet i det svenska samhället.

 1. Införande av avgiftsfri tandvård. Kostnad: 20–25 miljarder kronor
  En basundersökning hos tandläkaren kostar 825 kronor. En tandbehandling kan kosta tiotusentals kronor, vilket stora grupper inte har råd med. God tandhälsa är därför en klassfråga. Om tandvården görs avgiftsfri skulle denna klassdimension försvinna, samtidigt som alla i Sverige skulle bli garanterade en god tandhälsa.
 2. Slopade avgifter i förskolan. Kostnad: 1,6 miljard kronor
  Förskolan har inneburit att föräldraskapet kan kombineras med heltidsarbete. Den kan delvis förklara kvinnors internationellt sett höga deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt erbjuder förskolan en väg in i det svenska samhället för nyanlända barn och deras föräldrar. Forskning visar också att förskolan för med sig positiva effekter för barnens fysiska och psykiska hälsa samt för deras framtida liv. Vi föreslår att förskolan precis som resten av skolsystemet ska vara fri från avgifter.
 3. Höjning av garantipensionen. Kostnad: 16,4 miljarder kronor
  18 procent av alla svenska pensionärer lever i relativ fattigdom. Den del av pensionen som utgår till de som har haft en låg eller ingen inkomst under livet, garantipensionen, uppgår till max 7 093 kronor för gifta och 7 952 kronor för ensamstående, före skatt. Det räcker knappast till hyra, mat och mediciner. I ett slag kan fattigpensionen utraderas i Sverige. Då behöver garantipensionen höjas så att ingen pensionär lever i relativ fattigdom, det vill säga under 60 procent av medianinkomsten. Detta skulle innebära en höjning till 12 100 kronor i månaden efter skatt och transfereringar.

I rapporten har vi utrett olika åtgärder för att finansiera reformerna. Dessa eftersträvar en hög progressivitet, där så höga skatteintäkter som möjligt inbringas men där en så liten och resursstark del som möjligt av befolkningen berörs.

Vi rekommenderar följande åtgärder:

 • Förmögenhetsskatt. Intäkt: 19,2 miljarder kronor
  1,5 procent av förmögenheter över 5 miljoner kronor. Endast de 5 procent rikaste i befolkningen skulle beröras.
 • Arvs- och gåvoskatt. Intäkt: 8,3 miljarder konor
  10 procent av stora arv, jämfört med den gamla arvsskattens 30 procent. Gåvor föreslås vara skattefria upp till 50 000 kronor, i stället för upp till 10 000 kronor som i det gamla systemet.
 • Avtrappat ränteavdrag. Intäkt: 14 miljarder kronor
  En gradvis avtrappning med två tredjedelar föreslås, ej kombinerat med en ny fastighetsskatt, för att undvika en kostnadschock för hushållen.

Rapporten slår fast att reformer är såväl nödvändiga som möjliga – allt handlar om politiska prioriteringar.


Torsten Kjellgren, utredare s-märkta Tankesmedjan Tiden
Emil Bustos, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Elis Örjes, mastersstudent i internationell ekonomi och finans vid Sciences Po, Paris och Handelshögskolan i Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: