De som inte sökt asyl ska inte få ut bidrag

Debattörerna: S öppnar upp för ett allt värre skuggsamhälle

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stockholm riskerar att bli en frizon för de som vistas illegalt i Sverige, genom att ge de som inte sökt asyl försörjning genom bidrag, skriver debattörerna.
Foto: Alex Linch
Stockholm riskerar att bli en frizon för de som vistas illegalt i Sverige, genom att ge de som inte sökt asyl försörjning genom bidrag, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Just nu bygger Socialdemokraterna en fristad i Stockholm för de som upprätthåller sig illegalt i Sverige. Genom det nyligen tagna beslutet att ge bidrag till vuxna med barn utan rätt att vistas i landet görs barn till familjeförsörjare. Det kan Moderaterna aldrig acceptera. För Moderaterna är ekonomiskt bistånd det yttersta skyddsnätet i samhället och ett kortsiktigt alternativ. När en person får ekonomiskt bistånd ska det finnas tydliga och definierade motprestationskrav som syftar till jobb, praktik eller studier. Denna syn på ekonomiskt bistånd försvinner nu när den S-ledda majoriteten möjliggör bidragsutbetalningar till personer som inte har sökt asyl i Sverige.

Då socialtjänsten på grund av sekretesshinder inte kan del av Migrationsverkets ärendesystem kan en enskild socialsekreterare aldrig se om en person har sökt asyl eller fått avslag. Socialtjänsten blir därmed helt beroende av den sökandes goda vilja att berätta om sin asylstatus. Med detta utökar alltså Socialdemokraterna i teorin Stockholms försörjningsbörda till samtliga människor i världen som lyckas ta sig hit. Det är en rent huvudlös och synnerligen ansvarslös politik.

Samtidigt sker detta i ett läge då allt fler stockholmare behöver hjälp genom ekonomiskt bistånd, trots brinnande högkonjunktur. Enligt Swecos sammanställning från oktober i år ökar både antalet biståndshushåll och även storleken på biståndet per hushåll jämfört med oktober 2016. Att då öppna upp för bidrag även till de som vistas här illegalt undergräver inte bara samhällskontraktet utan också själva rättssamhället.

För Moderaterna är alternativen enkla. Är du i Sverige och vill stanna måste du söka asyl. Människor som är i en asylprocess ska få stöd och de som får uppehållstillstånd ska få de bästa möjligheterna att integreras och att bygga ett nytt liv i Sverige.

De kommande fem åren beräknar Migrationsverket lämna över fler än 60 000 fall till Polisen för människor som undanhåller sig utvisning. Nu när Stockholm öppnar upp för att ge bidrag till dessa personer måste vi räkna med att Stockholms skuggsamhälle kommer att växa drastiskt.

Att långsiktigt leva gömd utanför samhället år ut och år in är inte mänskligt, vare sig för vuxna eller för barn. Det leder till oro och rädsla och begränsar möjligheten att bygga upp en långsiktig framtid.

Förutsättningarna för de nya riktlinjerna om försörjningsstödet är synnerligen oklara. Majoriteten kan varken svara på vad bidraget kommer att kosta, hur många personer som omfattas eller hur det i praktiken ska gå till att ge bidrag till personer som samtidigt måste gömma sig från polisen. Därtill har inte en krona avsatts i budgeten för de ökade kostnaderna och inte eller någon strategi för hur kostnaderna ska följas upp.

I stället lyfter majoriteten fram Malmö som en förebild för denna typ av försörjningsstöd. Malmös ekonomi är långt ifrån en förebild. Faktum är att de inte skulle klara sig en enda dag utan det kommunala utjämningsbidraget som mestadels kommer från Stockholm, ett stöd som nu ska ökas till 5,5 miljarder per år och som väntas uppgå till hela sex miljarder om fyra år. I Malmö går så många som var tionde person på socialbidrag, en miljard kronor i bidrag betalas ut varje år och försörjningsstödet per invånare är högst i Sverige. Nyligen var Malmö tvungna att kraftigt strama åt försörjningsstödet just till personer utan uppehållstillstånd.

För oss är tydligt, Stockholm ska inte, tillsammans med Malmö, vara de två av landets 290 kommuner som skapar frizoner för de som vistas illegalt i landet genom att erbjuda försörjning.


Anna König Jerlmyr
Andréa Ström


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE