Vår politik förebygger brott – det gör inte er

Replik från Morgan Johansson om att regeringen skulle misslyckats med att återskapa tryggheten i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

JESSICA GOW, CLAUDIO BRESCIANI / TT

DEBATT. Tomas Tobé hävdar att regeringen inte har prioriterat brottsbekämpning och räknar därefter upp ett antal påståenden gripna ur luften. Vi Socialdemokrater genomför nu den största satsningen på polisen på 20 år. Vi kommer aldrig att prioritera skattesänkningar framför satsningar på trygghet.

Moderaterna vill att antalet poliser ska bli fler. Det vill vi också.

Men när Moderaterna styrde så utbildades bara hälften så många poliser som skulle behövts.

Denna utveckling har vi nu vänt, och vi utbildar nu dubbelt så många poliser som Moderaterna gjorde. Påståendet att hundratals platser gapar tomma är inte sant. Till höstens 800 platser är 791 studenter antagna. Till vårens 1 000 platser har mer än 11 000 sökt. Fler än någonsin vill bli polis.

Vårt mål är att polisen ska växa med 10 000 anställda till 2024. Nästa år startar polisutbildning i Malmö och Borås för att möjliggöra ett ökat tempo i utbildningen och en breddad rekryteringsbas.

För att behålla den personal som redan finns har regeringen varit tydlig med att det måste göras satsningar på arbetsvillkor och arbetsmiljö, inklusive löner. Åren 2018-2020 skjuter regeringen till 7,3 miljarder kronor till Polismyndigheten för att finansiera dessa åtgärder.

Att anklaga regeringen för passivitet gällande sexualbrotten är minst sagt magstarkt. Vi har genomfört en omfattande reform av sexualbrottslagstiftningen. 1 juli 2018 trädde samtyckeslagstiftningen i kraft, en efterfrågad reform som Moderaterna under många år motarbetade. Samtidigt skärptes också straffen för grova våldtäkter.

Vi går nu vidare med att skärpa straffen för våldtäkt av normalgraden och vi vill göra en översyn av regelverket för utvisning vid brott. Det är åtgärder som Moderaterna och Socialdemokraterna är överens om.

Tobé efterfrågar nya förslag som ska göra brottsbekämpningen mer effektiv. Där går Socialdemokraterna fram med en rad förslag. Vi kommer återinföra kravet på datalagring, så att det blir lättare för polisen att klara upp grova brott. Vi ska ge polisen tillgång till krypterad kommunikation genom hemlig dataavläsning.

När det gäller kameraövervakning så sitter det nu uppe fler kameror på brottsutsatta platser än tidigare. Och här vill vi också gå vidare genom att ta bort polisens tillståndskrav för kameraövervakning.

Vi kommer att skärpa straffen för angrepp mot blåljuspersonal och ta bort straffreduktionen för 18-20-åringar. Och vi vill också se över straffreduktionen vid flerfaldig brottslighet, det som ibland kallas mängdrabatten.

Den stora konflikten mellan Socialdemokrater och Moderater består inte i hur hårda vi är mot brott, för där har vi i grunden samma linje.

Skillnaderna är i stället att vi kan finansiera våra förslag och att vi också har en politik för minskade klyftor och ökad jämlikhet som på sikt förebygger brott.

Morgan Johansson, justitieminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

LÄS OCKSÅ

Otryggheten är Löfvens totala misslyckande

Publisert: