Miljökraven EU måste ställa på övriga världen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2013-11-08

Christofer Fjellner (M): Meningslöst gå före om ingen följer efter

Christofer Fjellner.

I dag inleds FN:s nittonde klimatkonferens i Warszawa. Förväntningarna blir lägre för varje gång och frustrationen över att förhandlingarna inte ger tillräckliga resultat ökar. Klimatkonferenserna kan inte fortsätta vara ett forum dit EU kommer med mössan i handen för att be andra bidra, men som alltid slutar med att vi redovisar vad vi ska göra för att minska utsläppen utan att resten av världen gör åtaganden. Det är hög tid att använda klimatkonferenserna till att kräva att resten av världen tar sin del av ansvaret.

Sverige och EU går före i klimatpolitiken. Det är bra. Sverige ska vara ett föregångsland som inspirerar andra. Det är vi också: Sverige har minskat utsläppen med över 20 procent sedan 1990 och vi har klarat EU:s utsläppsmål till 2020 mer än sju år i förtid.

Problemet är att stora delar av världen gör alldeles för lite för att minska utsläppen. Och trots att våra utsläpp minskar ökar utsläppen kraftigt i resten av världen. Som ett första steg måste EU ställa följande krav för att få alla länder att börja ta ansvar:

Alla länder ska redovisa de senaste utsläppssiffrorna. Det kanske låter som en självklarhet som varken gör till eller från. Men de flesta länder har inte ens detta krav på sig.

Alla subventioner till fossila bränslen måste avskaffas. Internationella energirådet IEA uppskattar att subventionerna till fossila bränslen uppgår till hisnande 500 miljarder dollar.

Klimatsatsningar ska i första hand ske där de ger störst utsläppsminskning. Det spelar ingen roll för klimatet var i världen utsläppen sker. En sammanlänkning av systemen för handel med utsläppsrätter, och en stärkt mekanism för ren utveckling, är effektiva första steg.

Att leka ”Följa John” funkar bara om någon följer efter. Annars ser man bara löjlig ut när man står där och vevar. Det är hög tid att sluta lägga kraft och energi på att bråka om detaljerna i den svenska klimatpolitiken. Istället måste vi fokusera på det som borde vara knäckfrågan: hur vänder vi den negativa utvecklingen i världen och får alla länder att ta ansvar.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentet

Följ ämnen

Följ ämnen i artikeln