Självmorden går att förebygga - gör det

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Primärvård och psykiatri måste samarbeta bättre

Debattören: Primärvård och psykiatri måste samarbeta bättre

Häromdagen fick SPES ett rop på hjälp från en mamma vars barn natten till lördag hade gjort ett självmordsförsök med tabletter. Patienten magpumpades och fördes över till en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. På grund av låg bemanning under helgen gav läkaren patienten permission över helgen och skickade hem vederbörande, knappt tio timmar efter självmordsförsöket.

En verksamhetschef för psykiatrin talade vid ett Lex Maria-samtal om för föräldrar vars barn ­tagit sitt liv efter utskrivning från slutenvården att psykiatrin inte har något vårduppdrag, utan enbart ska medicinera och förvara inneliggande patienter.

Från anhöriga får vi ofta förtvivlade telefonsamtal om väntetiden till den psykiatriska öppenvården. Två till fyra veckor är mycket för en person med depression och självmordstankar. Risken finns att personen tar sitt liv under väntetiden, något vi inom SPES har många exempel på.

Nyligen kopplade SOS alarm ett samtal till undertecknad. Det var en anhörig, vars familjemedlem tagit sitt liv knappt ett dygn tidigare. Familjen befann sig i den allra första chockfasen.

Vi i SPES kan inte bedriva akutpsykiatriska insatser. Var finns sjukvårdens stöd till dem som förlorat en älskad människa i självmord? Anhöriga är en stor riskgrupp för att själva ta sitt liv.

Såväl den förebyggande vården för unga med självmordstankar, liksom den hjälp som erbjuds anhöriga i de fall man inte lyckas, måste bli bättre.

Kvaliteten på vårdcentraler, som ska vara första linjens psykiatri i dag, är väldigt ojämn. Ofta är antidepressiva läkemedel och psykofarmaka det enda som erbjuds när man söker samtalsstöd efter en traumatisk förlust. Men sorg är ingen depression, man måste få tala om förlusten.

Det är landstingen som skriver vårdavtalen och ställer krav på effektivisering. Tyvärr kan denna effektivisering gå för långt ­eftersom vården i dag till stor del drivs av vinstintressen.

Läkarna tävlar mot varandra i stället för att samarbeta, hierarkin inom läkarkåren är mördande och tjänstemännen vill bestämma över alla.

Tanken på att avskaffa landstingen är frestande nära för oss som får ta emot alla förtvivlade anhöriga hos oss i allt tidigare skede.

Vårdvalet är en paradox i psykiatrin. Ger man bra vård och får ett gott rykte strömmar vårdvalspatienter in men man får inte betalt fullt ut för dem. De blir en ekonomisk belastning, man tvingas till besparingar - som leder till sämre vård och nedläggningar av avdelningar och längre väntetider.

Låt i stället pengarna i psykiatrin följa patienten vid vårdval. Var det inte meningen att vårdval skulle bli en lyft för psykiatrin?

Politiker ta ert ansvar, för nu är det verkligen kris.

De flesta inom vården vill verkligen göra sitt jobb. Ni är skyldiga att se till att de får förutsättningar till det.

Organisera primärvård och öppenvårdspsykiatri så att de finns under samma tak och kan bygga upp ett fungerande samarbete med patienten i fokus, med tanke på samsjuklighet, arbeta i team och lär av varandra. Människan är komplex.

Starta flera mobila team som kan göra hembesök. Mobila team räddar liv. Särskilt många unga deprimerade tar aldrig kontakt med vården.

Gör de så kallade sviktplatserna, där man kan få akut, tillfällig vård, till verklighet.

Sluta förvara - börja vårda i stället.

Det här gäller dig, dina barn, dina syskon eller din partner. Ingen av oss är vaccinerad mot psykisk ohälsa eller svåra händelser i livet som får tillvaron i gungning.

Varje dag kommer nya anhöriga till oss på SPES, vars älskade tagit sitt liv. Självmord är inte ett eget val.

Självmord går att förebygga. Gör det!

Pirjo Stråte

Publisert: