ÅSIKT

Slarva inte bort chansen, Carl Bildt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Svenska Irankommittén: Sverige kan ingjuta hopp i alla de goda demokratiska krafterna i Iran

Jytte Guteland, (S), utrikesminister Carl Bildt, (M), och Pernilla Stålhammar, (MP).

Hej, du besöker inom kort Iran. I din roll som Sveriges utrikesminister är du inbjuden till Iran för att ha samtal med högt uppsatta politiker.

Svenska Irankommittén skickar idag, med anledning av resan, detta brev till dig med ett krav om att du vid besöket i Iran, är tydlig med att respekten för de mänskliga rättigheterna är en huvudfråga för Sverige.

Det är också viktigt att Sverige framför krav om frisläppande av alla de politiska fångar som hålls fängslade eller sitter i husarrest utan rättegång.

Iran bryter mot de mänskliga rättigheterna, ett tydligt exempel är att många oppositionella fängslas eller hålls i husarrest. Några politiska fångar har under senare tid släppts, men de ersätts direkt av nya.

Pressfriheten, organisationsfriheten, religionsfriheten är nära obefintliga. Oppositionsledare sitter i fängelse eller i husarrest. De riskerar grym behandling och hårda straff. FN:s människorättsexperter har påpekat att dödsstraff används frekvent.

Enligt Amnesty har Iran under årets två första veckor genomfört totalt 40 avrättningar, varav minst 33 under den senaste veckan. Irans försök att förbättra sin internationella image i förhandlingarna med omvärlden betyder inget när landet fortsätter avrätta politiska fångar.

Enligt Amnesty har de iranska myndigheterna sedan början på det nya året offentliggjort 21 avrättningar, tillförlitliga källor rapporterar om ytterligare 19 avrättningar. Under en vecka har fler avrättningar genomförts än under hela januari månad förra året.

Omvärldens fokus gentemot Iran har under senare år främst handlat om landets kärnteknikprogram. Att ensidigt fokusera på den nukleära frågan räcker inte. Det riskerar vara precis den strategi som regimen gynnas av.

Väst kan målas upp som orättvis, hycklande och med egenintressen i fokus. Omvärlden borde i mötet med Irans ledare även uthålligt prioritera frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati.

Iranfrågan är viktig för Sverige inte minst eftersom många svenskar har rötter i Iran. Presidentvalet 2009 visade vilket engagemang som finns i Sverige. Många deltog i de demonstrationer som hölls i Sverige till stöd för den gröna rörelsen.

Valfusket i Iran var uppenbart och många människor visade sin längtan efter demokrati genom att bära det gröna bandet till stöd för rörelsen. I stora delar av världen agerade människor i solidaritet med sina forna landsmän i Iran.

Trycket om förändring var stort också från många som inte själva har rötter i landet. Själv inspirerades vi av hoppet och solidariteten från alla de människor som engagerade sig för en ny framtid. Stödet som blev så starkt också utanför Iran visar vilken potential som finns och vilken betydelse människor i Sverige kan ha.

Som Sveriges utrikesminister har du nu chansen att lyfta de mänskliga rättigheterna och därmed prioritera de mest avgörande frågorna för Irans befolkning.

Tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter är den enda långsiktiga strategi som kan säkra fred och stabilitet för landet och regionen.

Huvudfokus för Iranbesöket bör därför vara att driva frågan om frisläppandet av landets politiska fångar och att tydligt markera att öppningarna i förhandlingarna om kärnteknologiprogrammet inte innebär att vi blundar för fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sverige har möjlighet att använda sitt historiska besök till att ingjuta en liten portion hopp i alla de goda krafter som vill se en demokratisk utveckling. Slarva inte bort den chansen.

Jytte Guteland

Pernilla Stålhammar

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik