Debatt

Så låser vi upp dörren till arbetsmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sven-Erik Österberg (S): Satsa på utbildning – inte jobbcoacher

DEBATT Regeringens satsning på jobbcoacher granskas nu. Det är bra, av flera skäl. Dels är det dags för regeringen att vakna upp ur hypnosen och se effekten av den förda politiken. Dels måste regeringen förstå hur en modern arbetsmarknad fungerar. Jobbcoacher är fel verktyg i en lågkonjunktur.

Arbetslösheten i Sverige beräknas öka med 300 000 personer mellan 2008 och 2011. När arbetslösheten stiger så kraftigt ökar risken att människor slås ut permanent från arbetsmarknaden. Av de 300 000 som bedöms bli arbetslösa räknar regeringen med att 100 000 personer blir permanent utslagna från arbetsmarknaden. I SCB:s senaste arbetskraftsundersökning är nästan var tredje utan jobb – eller 125 000 personer – dessutom långtidsarbetslös.

Regeringen tror att åtgärder som stimulerar jobbsökande, som coacher, automatiskt leder till att utanförskapet minskar. Men de som står längst från arbetsmarknaden har ofta det gemensamt att de har en utbildning som är för kort eller inte svarar mot arbetslivets krav. Det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och utbildningsnivå. Dörren till arbetsmarknaden är låst för många människor. Om dörren ska kunna öppnas måste vi använda en annan nyckel än regeringens jobbcoacher. Nyckeln heter utbildning.

Bland annat TCO och Uppsala-professorn i nationalekonomi Henry Ohlsson har pekat på utbildning som centralt för att stärka dem som har svårt att få jobb. Fler möjligheter till kompetensutveckling för dem som redan har jobb är en annan nödvändighet på en modern arbetsmarknad. De flesta måste bygga på sina kunskaper för att långsiktigt kunna behålla jobbet eller för att kunna byta jobb eller yrke.

Regeringen har skurit ner antalet utbildningsplatser under mandatperioden. Det är obegripligt. Socialdemokraterna anser att utbildningslinjen och arbetslinjen hör ihop. Tiden mellan två jobb ska vara en tid av lärande och utveckling. Inte utslagning. Eller healing.

Socialdemokraterna vill, i stället för jobbcoacher, satsa på följande åtgärder:

?Ett kunskapslyft med fler utbildningsplatser. Lågkonjunkturen är ett utmärkt tillfälle att satsa på utbildning. Vi vill investera i fler platser på bland annat komvux, yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildning och högskola. Då står vi rustade när konjunkturen vänder.

?Kompetensförsäkring för alla löntagare. Den ska göra det möjligt för människor att utbilda/vidareutbilda sig i arbetslivet så att de långsiktigt kan behålla sitt jobb eller kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. Arbetsmarknadens parter ska medverka i utformningen av försäkringen. Utbildning är en färskvara med allt kortare bäst före-datum. Investeringar i kunskap ger människor ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden och företagen får lättare att anställa personal med rätt kvalifikationer.

?Bygg om delar av Arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling. Arbetsförmedlingen måste förmedla ny och bättre anpassad kompetens, inte bara jobb som svarar mot befintlig kompetens. Den nya kompetensförmedlingen ska fungera inte bara vid arbetslöshet utan också när man vill byta jobb eller hitta relevant utbildning. Både korttids- och långtidsutbildade ska få bra stöd. Kompetensförmedlingen ska också erbjuda nyanlända en individuell, flexibel och yrkesinriktad svenskundervisning som kan kombineras med arbete och praktik.

?En utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. De ska erbjudas individuella och flexibla vägar tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter.

?Kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enligt en enhetlig nationell modell. Människor som lärt sig mycket i arbetslivet eller har en utländsk utbildning får ofta starta från ruta ett när de vill utbilda sig. Men de behöver snarare komplettera sina faktiska kunskaper. Med kunskapsvalidering blir utbildningen effektivare och snabbare.

Regeringens oförmåga att förstå en modern arbetsmarknad och föreslå rätt åtgärder är troligen ett resultat av bristande kunskaper. Efter valet nästa höst är det dags att skicka Reinfeldt, Borg, Littorin och övriga statsråd på kompetensutveckling.

Sven-Erik Österberg

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt