Debatt

Arbetsrätten diskriminerar unga människor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Niklas Wykman om ungas rätt till låglönejobb

För att möta Sveriges höga ungdomsarbetslöshet så måste vi vara beredda på att vända på varje sten. Det är inte rimligt att mer än var fjärde ung går utan jobb. Det finns tre faktorer som gör att ungdomsarbetslösheten är hög. För dåligt samarbete mellan skola och näringsliv gör steget från utbildning till jobb för svårt. Arbetsrätten diskriminerar unga människor och gör att företag inte anställer. Ingångslönerna är den tredje faktorn och den del som slår hårdast mot ungdomar som inte har akademisk utbildning eller stora kontaktnät. Ansvaret ligger främst hos arbetsmarknadens parter.

Dagens regelverk gör att det är fritt fram för ingenjörer, jurister, ekonomer och andra akademiker att konkurrera till sig ett jobb med en lägre lön. Ingångslönerna är relativt till medellönerna låga i dessa branscher, dessutom jobbar en nyanställd ofta övertid, vilket gör den faktiska timlönen ännu lägre.

Det är sunt att det fungerar såhär. Vilken nyutbildad jurist skulle annars få jobb? Den här logiken köper alla, ändå tillåter vi den bara att gälla för akademiker. Det är orättvist. Varför ska akademiker ha privilegium när det kommer till att slå sig in på arbetsmarknaden? Om du börjar arbeta inom tjänstesektorn som till exempel på ett hotell har du, i förhållande till dina arbetskamrater, en relativt hög ingångslön fast med väldigt små möjligheter att öka i inkomst allt eftersom du blir skickligare i din profession. Att LO så aktivt motsätter sig lönekarriär för sina medlemmar är uppseendeväckande och leder till högre ungdomsarbetslöshet.

Om fackförbunden skulle våga lita på sina medlemmars kompetens och kräva bättre löneutveckling skulle lönekarriär och i längden högre löner vara möjligt i fler branscher. I ett sådant system skulle det också vara lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Tyvärr är ofta arbetstagarorganisationerna med LO i spetsen negativa till detta och förespråkar endast höjda ingångslöner. I nuvarande avtalsförhandlingar vill fackförbunden Unionen och LO höja ingångslönerna med 620 kronor, vilket i praktiken innebär 620 anledningar för företag att inte anställa unga människor utan arbetslivserfarenhet.

Sverige har länge haft en hög ungdomsarbetslöshet och vi har också länge haft fackföreningar som motarbetar jobb för unga. Fler och fler yngre väljer bort fackföreningsrörelsen och detta borde vara en signal för dem som säger sig företräda unga på arbetsmarknaden om att en modernisering och förnyelse krävs. Först då kan vi få en fungerande jobbmarknad där fler ungdomar har möjlighet att få ett jobb.

Niklas Wykman
Förbundsordförande MUF

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt