ÅSIKT

”S vill avskaffa 10 000 jobb”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Tomas Tobé (M) svarar om hushållsnära tjänster

Luciano Astudillo (S) hävdar den (4/12) att det inte är ”fult” att städa. Men det är precis den värderingen som är skälet till att Socialdemokraterna vill avskaffa subventionen av hushållsnära tjänster. Det är ideologiska skygglappar som gör att de är beredda att ta bort en reform som inneburit hela 10 000 nya heltidsjobb. För det kan väl inte handla om en direkt kvinnofientlig politik eftersom ROT-avdrag ska behållas i branscher där många män arbetar?

Alliansens syfte med hushållsavdraget är att göra en svart marknad vit och därigenom öka skyddet för dem som arbetar. Skattereduktionen har inneburit att fler hushåll har råd att anlita hjälp i hemmet. Det kan handla om den ensamma pensionären, som behöver ett komplement till den kommunala hemtjänsten, eller två medelålders arbetande personer med småbarn som har svårt att få dygnets timmar att räcka till.

Reformen har fått en mycket positiv effekt på sysselsättningen. Den har inneburit ökade möjligheter för framförallt lågutbildade kvinnor och invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden.

En undersökning från Demoskop visar att i juni 2009 var det drygt 300 000 hushåll som köpte hushållsnära tjänster jämfört med 125 000 hushålls 2007. Det ökade intresset har inneburit en kraftig expansion inom hela branschen och att antalet heltidsanställda har ökat med upp till 10 000 personer samtidigt som efterfrågan bara fortsätter att stiga. Studier visar att upp till var tredje svensk är intresserad av att anlita företag inom städ- och servicebranschen för att utföra hushållsnära tjänster.

Om Astudillo (S) får sin vilja igenom innebär det en kraftigt minskad efterfrågan hos dessa företag. Det kommer att leda till att många personer med svag koppling till arbetsmarknaden får gå direkt från arbete till utanförskap. Den socialdemokratiska kapningen av den hushållsnära sektorn vore en besk medicin som endast den ideologiska vänstern skulle applådera.

Tomas Tobé

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik