Debatt

Ett förbud mot tiggeri gör situationen värre

Replik från Joakim Månsson Bengtsson om EU-medborgarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rimligtvis skulle situationen bli värre för redan utsatta människor i såväl Sverige som i andra länder om Svensk Handel fick bestämma, skriver Joakim Månsson Bengtsson.

DEBATT

DEBATT. Mats Hedenström skriver att det bästa för handlarna vore ett nationellt förbud mot tiggeri, för att slippa fattiga människor som ber om hjälp utanför butikerna.

Ett resonemang som göder antiziganismen i Sverige. De allra flesta som sitter utanför butikerna och ber om hjälp är romer. Vi måste engagera oss för att motverka antiziganismen; den specifika rasism som romer utsätts för. Inte förstärka den, vilket bland annat Amnesty menar att förslag om tiggeriförbud riskerar att göra.

När jag var med och öppnade härbärge för EU-medborgare i utsatthet i Lund såg vi tydliga resultat på vad en tryggare boendesituation möjliggör, nämligen arbete. Antalet människor som befann sig i en så desperat situation att de behövde be om hjälp utanför butikerna minskade.

Det är också just långtidshärbärge som Amnesty med flera föreslår, eftersom det är i linje med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Långtidshärbärge och samhällsguidning, samt arbete mot antiziganism, resulterar i minskad diskriminering och att fler får arbete, vilket medför minskad fattigdom och möjliggör hållbara boendesituationer. Det här är rätt väg att gå.

Hedenström vill gå åt andra hållet, dels genom tiggeriförbud, dels genom att strypa de EU-medel som Rumänien och Bulgarien får för att motverka just den fattigdom som gör att många söker sig hit.

Rimligtvis skulle situationen bli värre för redan utsatta människor i såväl Sverige som i andra länder om Svensk Handel fick bestämma. Varken stöd här eller där. 

EU bör i stället fortsätta sätta press på att varje medlemsland som tillhandahåller medel använder dessa för avsett syfte. Tack vare Soraya Posts (Fi) arbete i EU-parlamentet kommer dessa fondmedel att granskas mer noggrant.

Situationen i Rumänien och Bulgarien kommer att bli bättre. Det kommer dock att ta tid och för att uppnå målet behöver vi agera där de berörda människorna befinner sig.

Här i Sverige parallellt med påtryckningar mot andra medlemsländer.


Joakim Månsson Bengtsson, kandidat i EU-valet för Feministiskt Initiativ


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Tiggarnas situation

LÄS VIDARE

DEBATT. Handlarna: Förbjud tiggeri i hela landet

ÄMNEN I ARTIKELN

Tiggarnas situation

Feministiskt initiativ

Tiggeri

Svensk Handel

Mänskliga rättigheter

EU-migranter

Antiziganism