ÅSIKT

Drömmen om barn får inte försvåras

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Säkra barns rättigheter och hindra att kvinnor exploateras vid surrogatmödraskap

Sverige bör driva på för att skapa internationella överenskommelser som strävar efter att kvinnor inte utsätts för exploatering och lyfter fram barns rättigheter, skriver debattörerna.

DEBATT. Det är dags att tillåta surrogatmödraskap i Sverige, det är vi övertygade om. Men mest brådskande och angeläget är det att säkerställa att de efterlängtade barnen som redan är här, som kommit till genom surrogatmödraskap i andra länder, får samma rättigheter och samma bemötande som andra barn.

Det är avgörande för tryggheten för både barnen och deras familjer.

Detta är vår personliga hållning – som individer och politiker. Kring denna komplicerade fråga finns många olika perspektiv och åsikter, även inom våra partier. Vi respekterar naturligtvis att man tycker olika.

Som läget är idag tillåter inte Sverige någon form av surrogatmödraskap, samtidigt som svenska invånare redan blir föräldrar genom värdgraviditeter i andra länder. Det är inte i samklang med barnets bästa, och det skapar otrygghet för alla inblandade parter.

Därför bör Sverige driva på för att skapa internationella överenskommelser som både strävar efter att kvinnor inte utsätts för exploatering och lyfter fram barns rättigheter. En sådan rättighet som behöver slås fast är barns rätt till kännedom om sitt ursprung.

Frågan om surrogatmödraskap är inte enkel. Men det handlar i grunden om barnlängtande personer och efterlängtade barn. En ny statlig utredning föreslår att det inte ska vara tillåtet med surrogatmoderskap i Sverige. Ett huvudmotiv är att det saknas kunskap och forskning på området och därför ska försiktighetsprincipen gälla. Ett annat skäl är att det handlar om risken för påtryckningar och kommersialisering. Frågan är självfallet svår och komplex, men det kan inte i sig användas för att cementera dagens regelverk, menar vi. Svensk sjukvård hanterar ofta svåra etiska frågor.

Samkönade manliga par har ibland surrogatmödraskap som enda alternativ för att bli två juridiska föräldrar. Så länge möjligheten till altruistiskt surrogatmödraskap inte medges i Sverige kan antalet som väljer kommersiellt surrogatmödraskap utomlands, eller får hjälp av vården utomlands, öka.

Någon lösning erbjuds däremot inte för att hjälpa par som av olika skäl inte kan bära fram ett barn eller som i praktiken saknar verkliga förutsättningar för adoption som exempelvis samkönade manliga par.

Det är också en etisk och ekonomisk aspekt som påverkar vilka par utan en fungerande livmoder som kan bli föräldrar. Den statliga utredningen tar tyvärr inte in det perspektivet.

Surrogatarrangemang förekommer i andra länder och svenska barn som kommit till världen på detta sätt blir allt fler. Det menar vi ställer krav på anpassningar av det svenska samhället och olika regelverk som exempelvis föräldraförsäkringen.

Det är ingen rättighet att bli förälder, men staten bör heller inte försvåra för människor att förverkliga drömmen om barn.

Barnens behov och rättigheter måste givetvis alltid först säkras. Detta måste ske oavsett om och när Sverige accepterar surrogatmödraskap.

Vi kräver därför att rättigheter och bemötande för barn som kommit till världen genom surrogatmödraskap ses över omgående. En utredning med tydliga direktiv om att ta fram ett regelverk bör tillsättas snarast. Om detta borde våra partier snarast kunna enas över partigränserna.

Erika Ullberg

Anna Starbrink

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

.

ARTIKELN HANDLAR OM