Här är problemen du måste fixa, Ekström

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lärarnas Riksförbund: Hoppas du har samma konstruktiva attityd som din företrädare

Gymnasieskolan har två överhängande problem som inga reformer hittills lyckats råda bot på. Därför välkomnar vi Anna Ekström och hoppas att hon ska ha samma öppna och konstruktiva attityd som sin företrädare, skriver Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund.

DEBATT. Det har spekulerats mycket om vem som skulle efterträda Aida Hadzialic som ny gymnasie-och kunskapslyftsminister. I dag står det klart att Anna Ekström tar över posten. Det viktiga nu är att hon fortsätter det reformarbete som Aida Hadzialic initierade..

Gymnasieskolan har två överhängande problem som inga reformer hittills lyckats råda bot på:

30 000 individer varje år riskerar att slås ut i arbetslöshet och utanförskap utan en fullföljd gymnasieutbildning vilket är ett misslyckande för hela samhället.

Antalet elever inom yrkesutbildningen fortsätter att minska kraftigt, vilket gör att bristen på yrkesutbildad arbetskraft ökar på den svenska arbetsmarknaden och hämmar svensk tillväxt.

Den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas är engagerade och kunniga gymnasielärare.

Vår senaste undersökning visar att, utöver den eskalerande lärarbristen, överväger två av tre gymnasielärare att lämna yrket, mycket på grund av bristande förutsättningar att göra ett bra jobb.

Att ge lärarna förutsättningar att fokusera på sitt huvuduppdrag genom att låta andra yrkeskategorier i skolan ta över diverse icke undervisningsrelaterade uppgifter, borde således finnas högt upp på den nya gymnasieministerns reformagenda.

Skolan är till för eleverna och eleverna måste ges de bästa förutsättningarna att kunna ta till sig kunskapen. Då spelar den lärarledda undervisningstiden en avgörande roll. Och den måste öka, inte minska. Gymnasieskolan måste därmed få en reglering som innebär att en gymnasiepoäng motsvarar en garanterad undervisningstimme.

Samtidigt måste fler speciallärare och Studie- och yrkesvägledare anställas så att varje elev i behov av stöd och vägledning kan upptäckas och åtgärder sättas in i tid.

Det är också viktigt att elevens slutbetyg speglar det eleven kan vid slutet av sina studier, inte vad eleven kunde vid ett visst tillfälle under första årskursen. Återinförande av ämnesbetyg skulle avsevärt minska stressen hos eleverna och en grundläggande högskolebehörighet för alla är förstås också en viktig åtgärd.

Det andra viktiga facket i en ny ministers portfölj är vuxenutbildningen. Den syftar till att ge alla en andra chans i livet. Den spelar också en avgörande roll för integrationen av nyanlända.

Faktum är att samtidigt som Sverige har fört en generös och välkomnande flyktingpolitik har alltför många kommuner haft för låga ambitioner vad gäller Komvux och SFI. Prislappen har ofta gått före kvaliteten vid upphandlingar.

De allvarliga kvalitetsbristerna hör inte sällan ihop med försämrade arbetsvillkor för dem som undervisar inom denna skolform. Därför är det inte heller någon tillfällighet att det är svårt att rekrytera behöriga lärare till vuxenutbildningen. I dag saknas det ungefär 2 500 behöriga SFI- lärare och av de som arbetar saknar över 60 procent behörighet och legitimation.

Det är glädjande att den nuvarande regeringen har initierat ett Kunskapslyft inom vuxenutbildningen. Vi kräver en särskild statlig lönesatsning för lärare inom denna skolform. Detta tillsammans med statliga kompetensutvecklingsinsatser, så att fler kan kombinera studier med arbete och bli behöriga och legitimerade.

Den svenska gymnasieskolan och vuxenutbildningen befinner sig i ett allvarligt läge och det kräver ett rejält och samlat grepp om de utmaningar som dessa skolformer står inför. Vi välkomnar därför en ny minister som kan ta sig an dessa utmaningar och hoppas och tror att Anna Ekström ska ha samma öppna och konstruktiva attityd som sin företrädare.

Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt