ÅSIKT

Det är dags nu LO –  rata kollektivavtalen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Företagarna: Släpp kraven på kollektivavtal – med ”schyssta villkor” utvecklar vi den svenska modellen

Nu sträcker vi ut en hand till LO och arbetarrörelsen, genom att lägga fram ett konkret förslag för schyssta villkor i alla företag, i alla branscher, skriver Günther Mårder och Patrik Nilsson från Företagarna.

DEBATT. Arbetarrörelsen har en stolt tradition att se tillbaka på. Den svenska modellen har i många avseenden varit ytterst framgångsrik i att bygga det svenska välfärdssamhället. Det handlar inte bara om kampen för rättvisa löner, utan lika mycket om tillgång till skola och sjukvård, om rätten till trygghet vid sjukdom och vid ålderdom och om ett samförstånd på arbetsmarknaden för att skapa jobb och ytterligare välstånd.

Det erkännandet förtjänar arbetarrörelsen och det ska sägas att mycket av kritiken mot välfärdssamhället har varit missriktad. Men lika mycket som de historiska insatserna ska berömmas, lika mycket bör dagens inställning till den svenska modellen som en dogm, snarare än ett dynamiskt förhållningssätt, kritiseras.

Arbetsmarknaden idag ser radikalt annorlunda ut än då den svenska modellen utvecklades. Den internationella konkurrensen ser helt annorlunda ut. Arbetslivet har förändrats och livslånga anställningar är ovanliga. Invandring och flyktingmottagning ställer arbetsmarknaden inför nya utmaningar.

I dag skapas fyra av fem nya jobb i mindre och växande företag. Många av dem skapas i riktigt små företag med ett fåtal anställda utöver ägaren. För dessa företag är kollektivavtal, som blivit ett slags sigill för den svenska modellen, inte alltid ett alternativ. De är kostsamma och de saknar ofta tillräcklig flexibilitet. De kan också gå på tvärs med hur samarbetet i ett litet företag ser ut.

Bland annat därför är det i dag en majoritet av företagen som väljer att inte teckna kollektivavtal. Det betyder inte att företagen är oseriösa. Tvärtom vet vi att många företag erbjuder sina anställda villkor som både motsvarar och går utöver villkoren i kollektivavtal.

Visst finns det oseriösa aktörer, både med och utan kollektivavtal. Vi vill, precis som arbetarrörelsen, motarbeta sådana aktörer. Ordning och reda på arbetsmarknaden gynnar både företagare och arbetstagare i små och stora företag. Inför avtalsrörelsen efterfrågade vi en utveckling av kollektivavtalen för att bättre passa småföretag, men tyvärr fastnade fokus vid lönenivåer. Därför har vi tagit fram en ansvarskod för företag utan kollektivavtal. Företag som ställer sig bakom koden förbinder sig till vissa villkor vad gäller lön och löneförhandling, semester, arbetstider, pensionsavsättningar och försäkringar. På många sätt motsvarar de villkoren i de flesta kollektivavtal och i vissa fall går de längre än de flesta kollektivavtal. Men det sker utan en administrativ och kostsam avtalshantering. Det är helt enkelt anpassat för småföretag och deras anställda.

Vi gör detta därför att vi vill bidra till schyssta villkor på den svenska arbetsmarknaden. Vi vill att även företag som inte passar i de storskaliga organisationerna ska kunna visa att de är bra arbetsgivare och få stöd i sitt jobb för schyssta villkor. Det är att utveckla den svenska modellen.

Nu sträcker vi ut en hand till LO och arbetarrörelsen, genom att lägga fram ett konkret förslag för schyssta villkor i alla företag, i alla branscher.

Är ni beredda att ta vår utsträckta hand och därmed medverka till att även de anställda i mindre och växande företag får tryggare villkor?

Är ni beredda att släppa krav på kollektivavtal i alla företag, att sluta sätta hårt arbetande företagare i blockad för att hävda er rätt att teckna avtal?

Är ni beredda att sätta schyssta villkor för fler löntagare i första rummet och era egna organisationer i det andra? 

Att göra så, det vore att värna och utveckla den svenska modellen.

Günther Mårder, vd Företagarna

Patrik Nilsson, politisk chef Företagarna

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson svarar direkt på Företagarnas utsträckta hand.

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM