ÅSIKT

Se upp – din chef kan vara psykopat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Vår egen okunskap öppnar dörren för fel personer i arbetslivet

Foto: Joe Sundelin & Thinkstock
Psykopater är så långt från ett fungerande ledarskap och bärkraftig utveckling man kan komma, skriver Christina Davisson. 

DEBATT. Psykopater är obotliga lögnare. De fuskar sig fram i arbetslivet. De är odugliga chefer och hopplösa kolleger. Ändå ska de ha högsta möjliga lön och extra förmåner för besväret. Hur kan det komma sig?

Det tycks främst vara vår egen okunskap som öppnar dörren för psykopaterna i arbetslivet; vi kan inte med blotta ögat se på utsidan vad som döljs på insidan. Ingen psykopat är heller den andra lik; vissa stormtrivs i rampljuset, helst som chef eller vd, medan andra agerar bakom kulisserna i form av till exempel nättroll och id-kapare.

Oavsett vilken huvudgrupp psykopaterna hör till, kan få av oss motstå deras charmoffensiver initialt, än mindre värja oss mot den bild de sprider om sin egen förträfflighet som påläggskalv på arbetsplatsen.

Syftet är att inge förtroende hos alla de som kan erbjuda psykopaten en plats högre upp på karriärstegen. Det går nämligen inte att lura någon som inte litar på dig eller inte har förtroende för dig. Ensam är inte stark ens i psykopaters kretsar.

Först när smekmånadsperioden är över på jobbet brukar de mest skarpögda bli varse om att skenet bedrar medan andra tiger still på grund av skam och rädsla. De kritiska rösterna blir därigenom tandlösa gentemot psykopatens supporterskara, som ser en stark och modig ledare framför sig.

Det är nu de verkliga problemen börjar. En psykopat är ingen normalt fungerande person. Här saknas moralisk kompass, sunt förnuft och sinne för proportioner i tanke, ord och handling.

En arbetsplats betraktas av psykopater som en privat lekstuga där verksamhetens pengar och värden ska användas efter deras huvud – lagar och regler till trots.

Det betyder toppstyrning och kontroll utifrån en dold agenda som utgår från vad som bäst gagnar psykopatens ego i stället för verksamhetens visioner och mål. Det innebär att illa genomtänkta beslut klubbas igenom av en ja-sägande församling som alltmer tappar greppet om verkligheten.

Det kan röra sig om att till exempel installera nya och dyra it-system som är så illa anpassade för verksamheten att de kort därefter får skrotas. Andra bygger imperium som står på så lösa grunder att de kollapsar efter bara ett par år, alltmedan skattebetalare, investerare, aktieägare och medlemmar får stå för notan.

Psykopaterna och deras anhängare svär sig däremot fria och sopar kvickt igen spåren efter sig. I stället läggs ansvaret och skulden på andra under det att de själva verkar drabbas av temporär minnesförlust och tunghäfta inför granskande frågor.

Psykopater är med andra ord så långt från ett fungerande ledarskap och bärkraftig utveckling man kan komma. 

Fisk lär ruttna från huvudet. Arbetsplatser också, särskilt de som angripits av psykopater. Här premieras kortsiktig vinning framför långsiktig och konstruktiv utveckling. Medarbetare blir bara en samling siffror och inte människor av kött och blod som förtjänar en kreativ arbetsplats där livspusslet ges utrymme att fungera.

Konsekvensen är att arbetsmiljön blir så infekterad att de anställda blir sjuka. Det leder till produktionsbortfall och kompetensflykt där utrymmet för produktutveckling och innovation halkar efter. Goodwill blir badwill.

Summan blir att verksamheten tappar fart och konkurrenskraft. Det kan i värsta fall bli dödsstöten i en tuff bransch.

Har vi verkligen råd att låta fega och inkompetenta psykopater leka chef? Borde vi inte göra som i sagan om kejsarens nya kläder; öppna ögonen och inse att vederbörande inte har något på sig!

Christina Davisson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt