Debatt

Statligt tvång ger inte kvinnor frihet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från SD-kvinnor om jämställdheten

SD förnekar inte det faktum att män och kvinnor är olika, för oss är det inte heller problematiskt, skriver Clara Aranda och Carina Herrstedt från SD-Kvinnor i en replik till Gulan Avci och Cecilia Elving (L).

REPLIK. Gulan Avci och Carina Elving delger i sin debattartikel en givet förvrängd bild av SD:s syn på jämställdhet.

SD förnekar inte det faktum att män och kvinnor är olika, för oss är det inte heller problematiskt. Vi betonar dock att jämställdhetsarbetet måste fokusera på lika förutsättningar för båda könen. 

I dag finns det möjlighet för föräldrar att arbeta 75 procent under barnets första åtta år. Vi värdesätter föräldrarnas delaktighet i barnens utveckling och har därför föreslagit att man ska utöka den lagstadgade deltidsrätten till 50 procent, för att ge föräldrar möjlighet att vara mer närvarande.

I socialkonservativ anda värnar vi varje familjs rätt att själva planera sin tillvaro utan ingrepp från staten. Vi menar att makten ska ligga hos föräldrarna, som enligt oss bäst kan avgöra hur föräldraledigheten ska fördelas.

Att vi skulle vilja inskränka aborträtten är även det ett felaktigt påstående. Alla riksdagspartier vill i dag begränsa aborträtten, likaså Liberalerna. SD förordar att man, i likhet med flertalet andra EU-länder, anpassar sig efter den medicinska utvecklingen och inför fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan.

Ett specifikt exempel på en viktig jämställdhetssatsning återfinns i vår höstbudget, där vi vill se kraftiga förstärkningar till den kvinnodominerade yrkesgruppen sjuksköterskor. Det är ett tydligt steg för att förbättra både löner och arbetsvillkor.

Kvinnors frihet uppnås inte genom statligt tvång eller snäva direktiv, det uppnås genom individuell självbestämmanderätt och lika förutsättningar för alla, oavsett könstillhörighet.

Carina Herrstedt, förbundsordförande SD-Kvinnor

Clara Aranda, förbundssekreterare SD-Kvinnor

Häng med i debatten artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM