Debatt

Miljöministern mörkar om kärnkraftens nota

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Slutreplik

The Economists omslag pryddes tidigare i år av rubriken "Nuclear – the dream that failed". Tidskriften slog fast att förnybar energi har sprungit om kärnkraft, både vad gäller utbyggnadstakt och kostnadsutveckling. I Sverige närmar sig kärnkraftverkens bäst-före-datum. Vi står inför ett vägval: satsa på förnybar energi eller mer kärnkraft.

En öppenhet om vad de olika energislagen egentligen kostar behövs. När Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen påpekade för regeringen att kärnkraftsbolagens avgift för avfallsförvaring behöver höjas, så valde alliansen att i stället låta skattebetalarna stå för notan. Att miljöminister Lena Ek hävdar att frågan behöver utredas vidare – när en omfattande utredning just presenterats - kan bara tolkas som ett försök att mörka. Miljöministern tvingades också erkänna i en riksdagsdebatt nyligen att skattebetalarna får stå för den största kostnaden vid en kärnkraftsolycka i Sverige, även det en solklar subvention.

När alliansen låter kärnkraftsbolagen sätta villkoren i energipolitiken tappar Sverige viktiga satsningar på förnybar energi. Danmark har nyligen fått en blocköverskridande överenskommelse om 100 procent förnybart. Sverige bör ta efter. Istället för att hålla en åldrande kärnkraft under armarna, låt oss satsa på vindkraft, solel och annan förnybar energi i framtiden. 

Per Bolund

Lise Nordin

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt