Vi lyssnar – och är skyldiga att agera

Lärarfacken: Vi lovar att ta vårt ansvar för att skolan ska bli en trygg plats

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Låt oss städa ur garderoberna och vädra unken byk. Genom att släppa ut trollen i solen får vi dem tillsammans att spricka, skriver Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand.
Låt oss städa ur garderoberna och vädra unken byk. Genom att släppa ut trollen i solen får vi dem tillsammans att spricka, skriver Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand.

DEBATT. Frågan om sexuella trakasserier har exploderat med den globala folkrörelsen #metoo. Vi lärare välkomnar debatten och den rättmätiga ilskan som bubblar.

#Metoo är ingen fluga – den tvingar bransch efter bransch, organisation efter organisation till självrannsakan och kraftfulla åtgärder för att bryta med gamla unkna värderingar och kunna ta ett jättekliv mot ett jämställt samhälle för alla, oavsett könstillhörighet.

Det kommer inte vara lätt att bryta med gamla mönster och det kommer att fresta på för alla (män) med maktpositioner som nu måste maka på sig för att ge plats åt andra (kvinnor) att ta mer plats i styrelserum och samtal.

Vi som lärare har en särskild roll att fylla i debatten och de efterspel som kommer. Vi har ett tydligt demokratiuppdrag inskrivet i läroplanerna som styr vår verksamhet.

Vi ska inte bara verka för att barn och unga lär sig sina ämneskunskaper. Vi har också ett uppdrag att fostra demokratiska samhällsmedborgare. Demokrati och likabehandling är inpräntat i lärares själva DNA.

Men tyvärr är inte skolan heller fredad från sexuella trakasserier, kränkningar eller våld.

Skolan är en plats där lärare och elever möts i ett ojämlikt maktförhållande. Där läraren har makten att sätta betyg och göra bedömningar och eleven måste kunna lita på att läraren förvaltar sitt uppdrag och det förtroende som både samhället och föräldrarna har gett hen på ett ansvarsfullt sätt.

Skolan är också en plats där chefer möter anställda, kollegor möter varandra och där elever möter andra elever.

Vi vet att det i dessa möten ibland brister. Det förekommer att elever kränker varandra, att kollegor mobbar eller trakasserar, att ledarskap brister eller i värsta fall att en lärare bryter förtroendet och kränker en elev.

Vi tar avstånd från alla former av trakasserier inom skolan. Vi är tydliga med att trakasserier eller kränkningar inte får förekomma i skolans värld. Vi i lärarfacken är beredda att ta vårt ansvar för att för att medverka till en skola med nolltolerans mot alla former av trakasserier.

I lärarnas gemensamma yrkesetik tydliggörs att lärare har ett viktigt uppdrag i samhället att ansvara för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran. Det är ett oerhört stort ansvar och innebär också en maktutövning.

Skollagen är tydlig med att detta ansvar vilar på alla vuxna i skolan. Men kanske särskilt tungt på oss som förskollärare, lärare, fritidspedagoger, rektorer och studie- och yrkesvägledare.

Yrkesetiken lyfter fram vår skyldighet att agera mot sådant som kan skada eleverna, men också mot sådant som kan skada förtroendet för lärarkåren.

Genom yrkesetiken förbinder sig lärare att bemöta eleverna med respekt, skydda dem mot kränkning och trakasserier, verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. Lärare ska också enligt yrkesetiken ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev.

Detta innebär att vi varken stillatigande kan se på eller acceptera kränkningar som sker på skolan. Tvärtom är vi skyldiga att agera!

Tillsammans vill vi uppmana alla våra medlemmar att ta chansen nu när #metoo-debatten förs. Låt oss städa ur garderoberna och vädra unken byk. Genom att släppa ut trollen i solen får vi dem tillsammans att spricka.

Vi som fackliga ledare och lärarnas företrädare lovar att ta vårt ansvar.

Vi kommer att lyssna när lärare och elever för fram sina berättelser. Vi kommer att agera för att göra skolan till en trygg plats för lärande för alla elever och en säker arbetsplats för lärare och skolledare.  Tillsammans gör vi skillnad.


Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE