Debatt

Vår nya partiledare har fel om hedersvåldet

Fi-politiker: Beklämmande att Gita Nabavi relativiserar förtrycket mot flickor och kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi blir beklämda över att Fi:s nya partiledare Gita Nabavi i en intervju i ”Agenda” på SVT inte lyfter det som görs av Fi i kommunerna för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom relativiserar Gita Nabavi frågan, skriver Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling Blanco.
Vi blir beklämda över att Fi:s nya partiledare Gita Nabavi i en intervju i ”Agenda” på SVT inte lyfter det som görs av Fi i kommunerna för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom relativiserar Gita Nabavi frågan, skriver Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling Blanco.

DEBATT

DEBATT. Vi som representerar Fi i Stockholms stad arbetar dagligen med frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi träffar flickor och kvinnor i ytterstaden som vittnar om den kontroll som de utsätts för.

Vi pratar med kvinnor och hbtq-ungdomar som flyr för sina liv på grund av våldet de utsätts för.

Sedan Fi tillträdde i Stockholms stadshus i den rödgrönrosa majoriteten 2014 har vi satt våldet mot kvinnor och barn i politikens centrum. Det gäller inte minst frågan om hedersrelaterat våld och förtryck där vi initierat flera satsningar. Exempelvis:

  • Vi har permanentat stadens eget resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Origo, som ger stöd och hjälp till utsatta för hedersvåld.
  • Tredubblat stödet till kvinno- och tjejjourerna till 24 miljoner kronor årligen.
  • Satsat kompetensutveckling för lärare, elevhälsopersonal och elever. Skolan ska upptäcka signalerna och ge eleven rätt stöd och hjälp. Inte en enda elev i Stockholms skolor få sitt liv kringskuret på grund av heder och skam.
  • Inrättat antivåldsarbete i skolan för att förhindra killar från att använda våld genom den beprövade metoden Mentorer i våldsprevention.
  • Stärkt unga tjejer och hbtq-ungdomars egenmakt och kunskap om sina rättigheter
  • Tagit fram ett stadsövergripande program för hur alla delar av Stockholm stads verksamheter kan arbeta mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi har också i den rödgrönrosa majoriteten stärkt välfärden, ökat byggtakten av billiga hyresrätter och satsat på kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Den nedmontering som Alliansen ägnade sig åt under åtta år vid makten var väldigt skadlig för utsatta kvinnor.

Ekonomisk jämställdhet och möjligheten till en egen bostad är för många en förutsättning för ett liv fritt från våld och förtryck.

Mot bakgrund av allt detta blir vi beklämda över att Fi:s nya partiledare Gita Nabavi i en intervju i ”Agenda” på SVT inte lyfter det som görs av Fi i kommunerna för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom relativiserar Gita Nabavi frågan.

Problemet med att jämställa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är att det i hedersrelaterat våld ofta är barn och ungdomar som utsätts av sina föräldrar, släktingar och andra närstående. Skillnaden mot våld i nära relationer är också att omgivningen inte fördömer våldet och förtrycket utan stödjer förövaren. Hedersrelaterat våld kan också ta sig uttryck i tvångsäktenskap och könsstympning.

Därför ser också behoven av skydd, hjälp och stöd annorlunda ut. Dessa är viktiga skillnader som alla som vill komma åt hedersproblematiken måste känna till.

Det är på grund av att hedersrelaterat våld ofta handlar om våld mot barn och ungdomar som vi också föreslagit att samhället ska se extra allvarligt på brottet. Därför har vi lyft frågan om en straffskärpning.

Vi vet att en stor del av ansvaret för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ligger på kommunerna. Det är där Fi har fått mandat och det är där vi arbetar med frågan i praktiken. Vi måste fortsätta lyssna på och ta med tjejerna, kvinnorna och hbtq-personerna i diskussionen om vad vi ska göra åt problemet, inte minst på kommunal nivå.

Ett liv fritt från hedersrelaterat våld och förtryck är en mänsklig rättighet och ingen ska nöja sig med mindre. Vi tar frågan på största allvar. Det är också därför som Fi i Stockholm i höst kommer att gå till val på att fortsätta bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.


Anna Rantala Bonnier, Fi, gruppledare i Stockholms stadshus
Sissela Nordling Blanco, Fi, ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Valet 2018

LÄS VIDARE

Läs partiledarnas replik: Vi ser hedersvåldet och tar det på allvar

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Gita Nabavi

Sissela Nordling Blanco

Feministiskt initiativ

Hedersförtryck

Hbtq