ÅSIKT

Digitalisera biograferna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik Lennart Derehag: ”Alla ska kunna se aktuell film på sin hemort”

Foto: Avgörande teknikskifte Biografbranschen står inför ett teknikskifte som avgör om det kommer att finnas några biografer utanför Sveriges största städer i framtiden. Med digitala biografer kan filmer ha premiär över hela Sverige – samtidigt. Det öppnar också för ett brett utbud av direktsänd opera, teater, sport och konserter.

Peter Fornstam, vd för Svenska Bio, försöker förgäves beskriva sitt företag som biografmarknadens underdog i Aftonbladet 27/7. Detta trots att företaget är hälftenägt av det Bonnierägda SF Bio. Samtidigt försöker han utmåla Folkets Hus och Parker som jätten Glufsglufs. Det går inte så bra. Kanske beror det på att SF Bio och Svenska Bio dominerar på biografmarknaden?

Den största vinnaren vid en snabb digitalisering av biomarknaden är den svenska biopubliken. En digitalisering gör det möjligt att ha filmpremiärer i hela Sverige – samtidigt. Dessutom kan filmer genom en knapptryckning förvandlas till textade eller teckentolkade kopior. Som grädde på moset öppnar tekniken dammluckorna för ett brett utbud av direktsänd opera, teater, sport och konserter.

Varför räds då Svenska Bio och SF Bio denna utveckling? Av allt att döma beror det på att de vill försvara sina positioner. Företagen kontrollerar i dag tillsammans över 90 procent av marknaden i storstäderna.

Så länge som den föråldrade analoga tekniken dominerar kan SF Bio och Svenska Bio, på ett monopolliknade sätt, kontrollera biografmarknaden. Egenintresset ljuger aldrig.

Vilket är då Folkets Hus och Parkers egenintresse frågar sig kanske vän av ordning? Vårt egenintresse är, som vårt namn antyder, att värna allmänintresset. Vårt mål är att sprida kulturen till alla i hela landet. Det är en fråga om rättvisa. Utgångspunkten är att alla ska kunna se aktuell film, opera, sport och teater på sin hemort.

Biografbranschen står inför ett teknikskifte efter över 100 år. Ett teknikskifte som avgör om det kommer att finnas några biografer utanför Sveriges största städer i framtiden. I stället för att försöka bekämpa varandra är det viktigt att branschens aktörer håller ihop och riktar udden mot vår gemensamma fiende – den illegala nedladdningen.

Folkets Hus och Parker tror inte på receptet att skynda långsamt när det gäller digitaliseringen. Den linjen har redan skivbranschen testat, med kända resultat. På kort sikt kan möjligen Svenska Bio vinna på att fördröja teknikskiftet, men på några års sikt riskerar företaget att skjuta sig i foten.

Om Peter Fornstam menar allvar när han säger att Svenska Bio ”arbetar hårt med att behålla en levande biografkultur i Sveriges småstäder” bör han göra gemensam sak med Folkets Hus och Parker och starta digitaliseringen.

När digitaliseringen slår igenom i stor skala gäller samma obarmhärtiga villkor som för de hushåll i glesbygden som inte hunnit skaffa sig digital tv – det blev svart i rutan. Det vill vi undvika. Förhoppningsvis kan omställningen till ske med visst stöd från näringslivet, kommun och stat.

Särskilt då Sveriges Riksdag enigt uttalat sitt stöd för digitaliseringen. Men än så länge kan Peter Fornstam vara helt lugn, Svenska Filminstitutet har hittills förhållit sig passiv till att stödja den digitala biografutvecklingen.

Vi ifrågasätter inte Peter Fornstams kärlek till Sveriges biografer, men tycker att han har ett märkligt sätt att uttrycka sin kärlek på. Vi blev också, milt uttryckt, förvånade när Peter Fornstam i en intervju om biografsituationen plötsligt förde begrepp som ”exploateringskedjan” på tal.

Kanske har Peter Fornstam en i grunden annorlunda drivkraft bakom sitt agerande? Folkets Hus och Parkers drivkraft är att förse hela Sverige med färsk film och kvalitativ kultur. Vilken är din drivkraft, Fornstam?

Dagens debattör

Lennart Derehag

55 år, Trollhättan, VD, Folkets Hus och Parker.