Debatt

”Vi ska bemöta sd:s hetspropaganda”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog skriver på aftonbladet.se om partiets nya strategi mot sverigedemokraterna

På partikongressen 1978 sammanfattade Olof Palme en stor del av socialdemokratins budskap med: ”Det får inte finnas vi och de – det finns bara vi”. Idag, 30 år senare, finns all anledning att påminna om detta. Kärnan i det angrepp som olika högerextrema grupper nu riktar mot vår samhällsmodell är uppdelningen av människor i ett ”vi” och ett ”dom”. Oavsett om sverigedemokraterna hetsar mot invandrare, mot muslimer, eller i vissa kommuner mot samer är grundtanken den samma. ”Vi” har ett högre värde än ”dom”.

Vilka ”dom” är ändras med tidsandan. Sverigedemokraterna har sina rötter i den organiserade nazismen och fascismen. För partiets föregångare i olika nazistiska grupper var ”dom” judarna. Idag är ”dom” ofta muslimer eller homosexuella. Den underliggande uppdelningen är den samma.

Bekämpa högerextremismen

I dag, lördagen den 19 januari, samlas ett hundratal socialdemokrater från hela landet i riksdagshuset för en Demokratikonferens. Vi ska diskutera hur vi tillsammans ska bekämpa högerextremismen. Under många år hade vi strategin att tiga ihjäl exempelvis sverigedemokraterna. Vi byggde detta på den självklara analysen att vi inte ville ge ett litet och marginellt parti uppmärksamhet. I vår valanalys konstaterade vi att detta inte fungerat tillräckligt väl.

Vårt grundläggande förhållningssätt är enkelt. Vi vill inte ha något samröre med sverigedemokraterna. Vi samarbetar inte med dem, gör oss inte beroende av dem och stödjer inte deras politik. I grunden handlar det om människovärde. För oss är alla människor lika mycket värda och har samma rätt. För sverigedemokraterna är det skillnad på människors värde beroende på var de kommer ifrån, vad de tror på och vilken hudfärg de har. En avgrund skiljer deras värderingar från de värden som vi menar bygger ett gott samhälle. I den debatten kommer vi att finnas.

Den senaste veckan har frågan om att beräkna invandringens kostnader återigen lyfts i debatten. Det är ett bra exempel på hur sverigedemokraterna idag arbetar. Sverigedemokraterna har på sin hemsida färdigskrivna motioner som de kan lägga i de kommuner där de sitter. Den första är: ”Motion angående upprättandet av mångkulturellt bokslut”. Syftet med förslaget är inte att nå ny kunskap om vad exempelvis flyktingmottagande eller svenskundervisning kostar. Det vet redan varje kommunpolitiker. Precis som man vet vad den lokala fritidsgården eller äldreboendet kostar. Syftet är inte heller att ta reda på hur stort statens bidrag för flyktingmottagande är, för inte heller det är några hemligheter. Så vad är då syftet?

Sverigedemokraternas förslag

Sverigedemokraterna skriver i sin cirkulärmotion: ”Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder.” Förslaget lyder: ”att kommunen årligen ska upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.” På olika sätt läggs nu detta förslag runt om i landet.

Det är inte nytt i högerextrema kretsar att använda siffror på vad ”invandrings- och integrationspolitiken” kostar. Redan på samma kampanjsida som ovan nämnda motion har sverigedemokraterna svaret. Man skriver: ”den årliga kostnaden ligger någonstans mellan 30 – 150 miljarder kronor netto – varje år.” En annan populär siffra partiet använt är 267 miljarder. Ofta hör man motsvarande resonemang om att all statistik borde vara etniskt uppdelad. De ”mångkulturella bokslut” som sverigedemokraterna föreslår i kommunerna syftar till att visa på skillnaderna mellan ”vi” och ”dom”. Och inget annat.

Kan man räkna på vad en grupp människor kostar samhället? Vilka och vad ska det i så fall räknas på? Resultatet varierar om du räknar på kostnaden för svenskundervisningen eller om du också tar med skatteintäkten när de som gått utbildningen fått arbete eller startat ett nytt företag. Och vad kostar ”ökad brottslighet”, ”kulturkrockar” och ”segregation” som sverigedemokraterna vill räkna på? Det säger sig självt att alla sådana beräkningar grundas i godtycke. Och motiveras av främlingsrädsla snarare än kunskapstörst. Sverige har inte råd att ställa grupper mot varandra, det är genom att vi håller ihop som vårt land blir framgångsrikt.

Måste vara självkritiska

Sen inställer sig den mer principiella fråga som diskuterats i media den senaste veckan: kan man räkna människovärdet i kronor och ören, och vad får det i så fall för konsekvenser för vårt samhälle? Om man skulle göra motsvarande bokslut på andra grupper; funktionshindrade, pensionärer, cancersjuka, hur skulle vi se på det? Kan man överhuvudtaget räkna ut lönsamheten för en grupp människor? För de flesta är svaret självklart. Nej.

För sverigedemokraterna är detta en medveten strategi. Många tänker inte på det faktum att det redan framgår i varje kommunal budget vilka kostnader olika verksamheter har. Och att det som här föreslås är något helt annat. Alla känner inte ens till att det är en del av sverigedemokraternas strategi för att i förlängningen kunna påvisa etniska skillnader, och beskriva dem i kronor och ören. Frågan om ”mångkulturella bokslut” syftar, liksom resten av sverigedemokraternas politik, till att förstärka den uppdelning i ”vi” och ”dom” som Olof Palme för 30 år sedan varnade för.

Här måste vi vara självkritiska, sverigedemokraterna har alldeles för länge fått bedriva sin hetspropaganda utan att möta ett tillräckligt starkt organiserat motstånd från det demokratiska Sverige. Det måste vi nu ändra på.

För oss socialdemokrater finns det bara en väg att gå. Vi kan bara bekämpa sverigedemokraterna med kunskap och goda argument. Vår Demokratikonferens i helgen är startskottet på ett omfattande arbete i hela landet. För människovärde, mot högerextremism.

Marita Ulvskog

partisekreterare socialdemokraterna,

Mats Johansson

sammankallande i socialdemokraternas

arbetsgrupp för demokratidebatt

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt