Debatt

”Barn offras för mobilhype”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Mona Nilsson: Svenska media och myndigheter tiger om varningarna

Varning för cancer Bästa sättet för unga att undvika farlig strålning från mobiltelefonerna är att hålla samtalen få och korta.
Varning för cancer Bästa sättet för unga att undvika farlig strålning från mobiltelefonerna är att hålla samtalen få och korta.

Våren och sommaren 2008 har kantats av skarpa varningar internationellt från cancerexperter, hjärnkirurger och forskare om barns användning av mobilen. Bakgrunden är ett växande antal forskningsresultat som bland annat visar risk för hjärntumör.

I Sverige har få hört talas om detta. Det har varit tyst om ämnet i de största medierna. Ansvarig myndighet Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tidigare SSI, har i stället lagt energi på att dementera en film som cirkulerat på You Tube om att poppa popcorn med mobilen, vilket SVT:s ”Rapport” i sin tur genast gjorde ett inslag om.

Anledningen till tystnaden om de allvarliga riskerna för barnen är med högsta sannolikhet oerhört cynisk: barn är en växande målgrupp för mobiltelefonindustrin och samtliga varningar om hälsorisker av mobiltelefonin kan få negativa följder för mobilindustrins försäljning och aktiekurser.

Mest uppmärksamhet internationellt fick nog Pittsburg-universitetets cancerinstituts chef, cancerexperten Ronald Herbermans, PM till alla 3?000 anställda vid institutet den 23 juli. Herberman hade studerat den växande mängd forskning som kopplar mobiltelefonanvändning till hälsoeffekter inklusive cancer. Han blev övertygad om att det är hög tid att gå ut med användarråd. Bland annat ska samtalen hållas korta. Längre samtal ska ske via fast telefon. Barn bör inte tillåtas använda mobiltelefoner annat än för nödsituationer på grund av att barns skallben är tunnare samt att barn generellt sett är känsligare eftersom deras kroppar växer och utvecklas.

Herberman är även en av 20 internationella cancerläkare som undertecknade en appell om mobiltelefonin vilken publicerades i maj. De ansåg att barn under 12 år helt skall avstå från mobilen.

Under den gångna sommaren har Indiens samt Israels regeringar och Torontos hälsomyndighet rekommenderat begränsningar av eller helt avrått från barns användning av mobiltelefon.

Enligt ledande ryska experter riskerar barn som använder mobiltelefoner kortsiktigt att få minnesstörningar, störd inlärnings- och kognitiv förmåga och sömnstörningar. På lång sikt finns risk för hjärntumörer, tidig alzheimer, depressioner och skador på hjärnans nervsystem.

Välrenommerade specialister anser att det nu finns så många belägg för allvarliga hälsorisker att mobilindustrin och regeringar måste vidta omedelbara åtgärder för att minska allmänhetens exponering för mobiltelefonstrålningen och informera befolkningen om riskerna. Konsekvenserna för samhället kan i annat fall bli mycket allvarliga.

Men SSM anser att det inte finns anledning att rekommendera ens begränsad användning av mobilen för barn, utan har enbart rekommenderat användning handsfree, samt begränsad användning vid dålig täckning. SSM:s pressansvarige bekräftar ståndpunkten den 20 augusti: Eftersom det inte finns bevis för att barn skulle vara känsligare är det inte motiverat att rekommendera minskad användning.

Det är förstås fullständigt nonsens. Det är ett etablerat faktum att barn är känsligare för miljögifter, vilket ju också är anledningen till att ledande cancerexperter nu avråder barn från mobiler.

Emellertid minskar en rekommendation om handsfree inte industrins försäljning, vilket en rekommendation om minskad användning tvärtom skulle göra. Det är tydligt att SSM bryr sig mer om mobiltelefonindustrin, än om barnen.

Ingen forskning visar dessutom att handsfree skyddar mot långsiktiga hälsorisker. För de flesta andra miljögifter har historien visat att de nivåer man tidigare trott var säkra i själva verket var osäkra.

Den bästa och självklara rekommendationen i nuvarande läge att barn och unga inte ska använda mobiltelefon annat än för nödsamtal.

Att ansvariga håller tyst om det vi vet nu borde betraktas som kriminellt.

Dagens debattör

Mona Nilsson

50 år, Adelsö, frilansjournalist.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt