Debatt

TCO: Svensk politik måste underlätta klassresor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

TCO: Allt svårare att få en andra chans att lyckas - och politiska ambitioner saknas

TCOs ordförande Eva Nordmark.

Vilken utbildning hade dina föräldrar? TCO-förbundens medlemmars föräldrar var och är inte sällan arbetare. Många medlemmar i våra förbund har gjort utbildningsresan och med den en klassresa in i ett tjänstemannayrke. Detta har gynnat både enskilda och svensk ekonomi. Fler kan mer, har större valmöjligheter och kan bidra till ekonomin med ett större kunskapsinnehåll. Djupare handlar det om att oavsett vilka föräldrar man har ska man ha friheten att forma sina livsdrömmar och skapa sitt eget liv.

Sverige och de nordiska länderna har alltid befunnit sig högst i ligan vad gäller social rörlighet. Och paradoxalt nog ligger USA, som odlar myten om The american dream - att vem som helst kan lyckas - väldigt lågt när det gäller social rörlighet. All forskning säger att höga ambitioner med skola och högre utbildning är helt centrala.

Men många tecken visar att Sverige är på fel väg. Likvärdigheten i skolan har minskat. Den som inte går i "rätt" skola missar chanser. Införandet av läxrut går också i fel riktning då hjälp med läxor borde vara en självklarhet för alla, inte bara för dem med föräldrar som kan betala. Skillnaderna i studieval och studieresultat på gymnasieskolan är kända problem och många klarar inte skolan samtidigt som det blir allt svårare att få "en andra chans". Detta är en utveckling som måste brytas.

Det finns fler oroande tecken. Den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen fortsätter och bekräftas av siffror från SCB. Men de politiska ambitionerna lyser med sin frånvaro. TCO menar att regeringen har goda möjligheter att vända utvecklingen.

Vi föreslår att regeringen ser över resursfördelningssystemet eller på annat sätt ökar lärosätenas incitament att vidta åtgärder för att öka den breddade rekryteringen. På nationell nivå föreslår vi att regeringen ger det nya Universitetskanslerämbetet i uppdrag att samordna och följa upp en handlingsplan för breddad rekrytering. Mer studie- och yrkesvägledning och bättre ekonomiska förutsättningar för att studera är också viktigt, liksom de regionala högskolorna och kopplingen mellan högskolor och näringsliv. 

Sex av tio sistaårselever på gymnasiet vill plugga vidare på universitet eller högskola men de extraplatser som sköts till under finanskrisen dras nu in. Genom att i stället öka antalet högskoleplatser kan högskolan fungera klassutjämnande. De fristående kurserna är en viktig väg in i högskolestudier och behöver bli fler.

Att göra utbildning till en exklusivitet är fel väg för att göra Sverige framgångsrikt. I stället ska vi underlätta för alla unga att söka sig så långt som intresse och fallenhet kan föra dem. Och för alla barn som växer upp med föräldrar som i stället gjort klassresan nedåt på grund av arbetslöshet, sviktande a-kassa och beroende av försörjningsstöd är det särskilt viktigt att skola och utbildning kan ge dem den chans, samma chans som generationerna innan fått.

Det behövs en politik för klassresor i Sverige. Det handlar i grunden om alla människors frihet att forma sitt liv. I ett sådant samhälle ökar tilliten och sammanhållningen. Det är viktigt att barn och unga känner frihet och ser att det är möjligt att förverkliga drömmar. Att de ser att det samhälle de växer upp i uppmuntrar klassresor och att det finns stöd att få för att klara av denna resa. Det gynnar inte bara klassresenären. Det ger oss alla ett bättre samhälle.

Eva Nordmark