Debatt

Fel låta ex-lobbyist utreda tågkaoset

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anders Ygeman (S): Ett haveri för Sveriges tågresenärer

Efter flera år av tågkaos och misslyckade tågvintrar har regeringen nu till sist bestämt sig för att följa riksdagens uppmaning att tillsätta en utredning av hur de senaste tjugo årens uppsplittring och avregleringar har påverkat den svenska järnvägen. Det är bra. Efter år av förseningar förtjänar Sveriges tågresenärer en grundlig genomlysning av järnvägssystemet.

En grundlig och opartisk utredning med stark parlamentarisk förankring skulle kunna leda fram till de nödvändiga reformer och den arbetsro som svensk järnväg så väl behöver. Dialog och gemensam problemsyn skulle kunna bygga grunden för en framgångsrik järnväg. Tyvärr har regeringen valt den motsatta vägen genom att tillsätta Gunnar Alexandersson, en av den egna politikens supportrar, för att utreda den egna politikens tillkortakommanden.

Gunnar Alexandersson var till för några veckor sedan lobbyist hos Tågoperatörerna. I april arbetade han alltså för ökade avregleringar, i maj ska han utreda samma avregleringar. Ingen förnekar att Alexandersson besitter ett djupt kunnande om den svenska järnvägen. Men hans tidigare arbete undergräver naturligtvis utredningens legitimitet. Att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) valt att tillsätta Gunnar Alexandersson som utredare utan dialog med riksdagen förvånar.

Den svenska järnvägens problem är uppenbara för alla som någorlunda regelbundet åker tåg eller arbetar med godstransporter. Sex år med en borgerlig regering har inneburit sex förlorade år för järnvägen. Oavsett årstid har resenärer och godstransporter drabbats av absurda förseningar och inställda tåg. När tilliten för järnvägen försämras år för år går det ut över jobben och klimatet.

Elmsäter-Svärds ovilja att ta itu med den svenska järnvägens problem har varit slående. Förra sommaren beslutade riksdagen att regeringen skulle återkomma med förslag på hur järnvägsunderhållet ska organiseras för att undvika de senaste årens tågkaos. Elmsäter-Svärd återkom några månader senare. Svaret: att underhållet redan är organiserat på bästa tänkbara sätt. Oppositionen motionerade då om att regeringen ska tillsätta en utredning för att utreda de senaste årens järnvägsmisslyckanden. Allianspartierna stretade emot men valde till sist att följa riksdagsmajoriteten för att undvika ännu ett nederlag

Sverige har Västeuropas mest uppsplittrade system för underhåll av järnvägar. Underhållsbolagen konkurrerar med varandra i ett lapptäcke av olika tågsträckor och deras underentreprenörer konkurrerar om arbetsuppgifter på dessa sträckor. Det gör det svårt att få en helhetsbild av järnvägen. Om detta är en av orsakerna till de senaste årens tågkaos är inte helt utrett. Och med Axelsson som utredare är jag rädd att det inte heller blir det.

Det är angeläget att förutsättningslöst utreda hur vi ska få en så väl fungerande järnväg som möjligt. Ska arbetet bli framgångsrikt bör regeringen åtminstone föra en dialog med riksdagen. Men infrastrukturminister Elmsäter-Svärd valde alltså i stället att utan diskussion utse en lobbyist vars slutsatser hon redan vet på förhand. Det kanske är praktiskt för en minister som inte vill ta ansvar för en misslyckad politik, men för Sveriges tågresenärer är det ett haveri.

Anders Ygeman

Ordförande (S) i riksdagens trafikutskott

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt