ÅSIKT

Replik: Låt oss diskutera ämnet, Lasse Hagborg: barns bristande rättsskydd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Svar till Lasse Hagborg (Aftonbladet 25/10).

Justitiekanslern värnar om vuxnas rättssäkerhet. Det gör jag också, men tycker samtidigt att utsatta barn förtjänar samma rättsskydd.

Hagborg talar om incest, jag talar om alla former av sexuella övergrepp. Hit hör barnpornografin som ju visar hur omfattande övergrepp mot barn faktiskt är.

Jag är för professionella polisutredningar. Men jag är emot vittnespsykologer som (med rätta) kritiserar polisens ledande frågor, men själva ställer mängder av sådana frågor till utsatta barn (och kallar dem kontrollfrågor).

Jag har alltid bemött misstänkta och dömda med respekt. Att deras rättssäkerhet ska tillgodoses är en självklarhet. På samma sätt ska barns rättigheter bevakas. Många barn har berättat för mig om allvarliga övergrepp och många vuxna har erkänt och blivit fällda.

Hagborg replikerar mina artiklar så ofta han kan (och andras i samma ämne). Tyvärr går hans artiklar ut på att förfölja, förtala och förlöjliga. Själva ämnet, barns bristande rättsskydd, tar han aldrig upp. Och det är fult att vara ovarsam med sanningen och utpeka en person som Hagborg gör. Flickan som sköt sina föräldrar hade inga drogproblem.

Granska mig gärna, men lyssna hellre på vad jag har att säga!

Det har JK gjort och bjudit in mig till diskussion.