ÅSIKT

Gud eller barnen?

DEBATT

Helena Richardson: Läkarnas trosuppfattning ska inte hindra dem från att rädda mitt barn

Vad är viktigare – vår son

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Felix liv eller en läkares trosuppfattning?

Vad händer i mötet mellan patient och läkare när den behandlingsmetod som patienten efterfrågar strider mot läkarens trosuppfattning? I Sverige riskerar svårt sjuka barn att inte få den sjukvård de behöver, om läkarens personliga livsåskådning strider mot behandlingsmetoden.

Foto: Etisk stress Läkare som går emot en befintlig medicinsk metod (till exempel PGD-HLA), ikläder sig roller som allsmäktiga, och tillåter sig döma i vad som är rätt och fel. Det måste bli en tydligare gränsdragning mellan sjukvårdspolitik och religion, skriver dagens debattör Helena Richardson.

PGD-HLA är en metod att “skräddarsy donatorbarn”, dvs att man med konstgjord befruktning utesluter en svår genetisk sjukdom, så att det nyfödda barnet via sitt navelsträngsblod kan fungera som donator till sitt äldre syskon. Under våren 2007 hölls en livlig debatt, där kristdemokraternas partiledare tillika socialminister Göran Hägglund hade svårt att ta till sig den kontroversiella metoden som f d vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) hade drivit igenom.

I september tog Föreningen Kristna Läkare och Medicinare, KLM, i en artikel ställning mot tekniken PGD-HLA, med motiveringen att denna metodutvecklig för bot gör människan till medel: ”glöm inte, vi, samhället, väljer vilken väg vi önskar att forskningen skall ta. Vi bestämmer reglerna och vi allokerar medlen.”

Som första familj som står i startgropen inför PGD-HLA, beviljat av Socialstyrelsen den 28 maj 2007, vet vi hur rätt KLM har i sitt påstående. Av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) fick vi år 2006 vare sig information om behandlingsalternativet eller remisser till läkare, trots att vi hade lagen på vår sida. Chefen för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning, Bo Lindblom, konstaterade att lagstiftningen inte slipprade ner till sjukvården så snabbt som man skulle tro. Att sjukvården inte riktigt hade hängt med.

Nu vet vi bättre. Det handlade inte om bristande kunskap inom läkarkåren, utan om maktmissbruk där läkare ikläder sig roller som allsmäktiga, dömer i vad som är rätt och fel, etiskt och oetiskt. Vad vi inte visste var att vi som patienter i vår förfrågan efter PGD-HLA hade kommit till KLM:s ordförande, till en förening för kristna läkare och medicinare som öppet kritiserar bland annat stamcellsforskningen.

Under rubriken ”Var-dags-etik” betraktas det som ”etisk stress” för läkare om de tvingas gå emot sin tro. KLM uppmanar därför sina medlemmar att: ”våga stå för vårt handlande och våra åsikter även när en majoritet, och kanske även lagstiftning, tycker annorlunda”. Vidare beskriver föreningen utmaningen idag med att göra världen mänskligare i en tid där teknik och naturvetenskapliga metoder nått långt bortom vårt enskilda förnufts förstånd.

Att värna om människan som skapad till Guds avbild, unik och värdefull i sin person, men ofullkomlig i kropp och handling, står högt på dagordningen. Med Gud som vapen verkar KLM diktera villkoren mellan det medicinskt möjliga och det etiskt korrekta. Gränsdragningarna mellan läkares personliga livsåskådningar och deras tjänstgöringar på sjukhusen suddas ut.

Barnneurolog och habiliteringsöverläkaren på NÄL hänvisar till sin mailadress på @vgregion.se under sitt ordförandeskap på KLM:s hemsida. Som moder till en barnpatient i behov av PGD-HLA och stamcellsforskningen ställer jag mig frågande till om KLM:s starkt värdeladdade åsikter om PGD-HLA är förankrade i landstinget? Vad prioriteras: ett barns liv eller en läkares trosuppfattning när man passerar sjukhusets entré?

I september 2007 uppgav Näl att många på sjukhuset är emot metoden PGD-HLA. Kanske inte så konstigt med tanke på att ordföranden i sin blogg på KLM diskuterar regelbundna lunchträffar på sjukhuset och bedyrar att sjukhuspersonalen jobbar i team.

Jo tack, vi har som familj i behov av PGD-HLA träffat detta team. Har Sveriges sjukhussalar blivit ett forum i Guds namn, en samlingsplats för motståndsrörelsen till stamcellsforskning och PGD-HLA?

Det är dags att agera, så att barn med genetiska handikapp inte ska behöva ställas till svars vare sig inför Gud eller föreningen Kristna Läkare och Medicinare för att få vård. Fram med tydliga gränsdragningar mellan sjukvårdspolitik och religion.

Dagens debattör

Helena Richardson

30 år, Trollhättan.

Mor till Felix 4 år som väntar på att hans liv ska räddas med hjälp av PGD-HLA-metoden.