Replik: Göransson förstår inte trafikproblem

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bengt Göransson är en skicklig kulturpolitiker med bra åsikter om fördelningspolitik. Trafik begriper han däremot inte och problemen med trängsel har han inte förstått.

Trängseln i biltrafiken kostar 6-8 miljarder kronor per år i form av längre restider och ökade transportkostnader. Trängselskatten minskar trängselkostnaderna med hälften. De stora vinnarna är de transportberoende företagen: taxi, busstrafiken och varutransportörer. Även hantverkare och tjänstemän kan nu använda sin tid produktivt, i stället för att slösa bort den i bilköer. Det tjänar alla på.

Miljönyttan av trängselskatten är liten. Luftföroreningarna minskar inte mycket mer än de 15-20 procent som trafiken minskar. Det allvarligaste problemet, partiklarna i luften, kommer till största delen från slitage av däck och vägbana. Undantaget för "miljöbilar" från trängselskatten är därför omotiverat.

Trängselskatten ger en halv miljard per år till kollektivtrafiken. Jämfört med SL:s totala intäkter på drygt 10 miljarder per år är det en droppe i havet. Minskade trängselkostnader är däremot en påtaglig nytta.

Den som åker bil i Stockholms innerstad under högtrafik orsakar trängsel för andra. Tidsvinsten för den enskilde bilisten betalas av tidsförluster för alla övriga trafikanter. För att den som reser ska kunna göra ett samhällsekonomiskt rationellt val mellan olika färdsätt måste vi ha en avgift som återför dessa externa kostnader till resenären.

Visst, trängselskatten ökar klyftan mellan rika och fattiga när det gäller möjligheten att ta bilen till innerstaden. Redan i dag är det dock främst välbeställda män som åker bil till jobbet, medan lågavlönade kvinnor trängs i tunnelbanan. Den totala effekten blir därför att man tar pengar från rika män och använder dem till att förbättra kollektivtrafiken för fattiga kvinnor. Jag tycker det är bra fördelningspolitik.

Björn Abelsson (Trafikplanerare)

Publicerad: