ÅSIKT

En av sju: Det är okej att köra på fyllan

DEBATT

Jan Edelswärd: Man ser inget samband mellan eget drickande och rattonykterhet

Foto: Bilden är arrangerad.

En ny undersökning visar att var sjunde svensk tycker att det är okej att köra bil samma kväll som man druckit alkohol motsvarande ett glas vin eller en starköl.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inför midsommar är det dags att var och en som kör bil bestämmer sig en gång för alla: Jag kör ALDRIG när jag druckit alkohol!

Nyhetsrubrikerna om rattonykterhet får nog de flesta av oss att reagera starkt: alla är överens om att den som kör bil med alkohol i kroppen är en extremt oansvarig person som utsätter sig själv och andra för stora faror. Men många tycks ändå blunda för sambanden.

I dag dricker vi svenskar mer alkohol än vi någonsin gjort under de senaste hundra åren. Bara de senaste tio åren har drickandet ökat med ungefär 25 procent, från ett genomsnitt på åtta liter ren alkohol per år 1996 till förra årets rekordnotering på 10,5 liter ren alkohol. Ungefär 70 procent av alkoholen dricks under helgerna.

Inför den stundande midsommarhelgen är det alltså läge att tänka till en extra gång när det gäller alkohol och bilkörning.

De flesta vet att många människor varje år dödas och skadas på grund av alkoholrelaterade trafikolyckor. De allra flesta är också rörande eniga om att det är helt oacceptabelt att köra bil när man är alkoholpåverkad.

När det gäller synen på den egna körförmågan efter ett glas vin eller en starköl är dock åsikten en helt annan.

Enligt den nya opinionsundersökningen, gjord av Synovate Temo, tycker alltså femton procent av personer mellan 16 och 59 år att det är okej att köra bil samma kväll som man druckit ett glas vin eller en starköl.

Antagligen är det här vi finner förklaringen till att ungefär 14 000 förare varje dag sätter sig bakom ratten med alkohol i kroppen: "Rattfylla är helt oansvarigt, men för egen del vet jag att jag mycket väl kan köra hem om jag bara tagit något enstaka glas."

Fler resultat: i Stockholm, Göteborg och Malmö tycker var fjärde person att det är okej att köra bil samma kväll som man druckit ett glas vin eller en starköl, medan motsvarande siffra för glesbygden är nio procent.

Män är mer liberala än kvinnor när det gäller alkohol och bilkörning. Ungdomar mellan 16 och 29 år tycker att det är okej i betydligt mindre utsträckning än medelålders personer mellan 30 och 44 år.

Inställningen att "jag kan köra hem efter ett glas vin" leder lätt till rattfylla – samma rattfylla som de flesta av oss upprörs av!

Uppenbarligen måste många fler se kopplingen mellan den egna alkoholkonsumtionen och rattonykterhet.

Var tredje förare som dödas i trafiken och varannan person som dör i singelolyckor är alkoholpåverkad.

När det gäller ungdomar mellan 16 och 25 år är kopplingen mellan alkohol och trafikolyckor än tydligare. Därför är det glädjande att många ungdomar har en klokare inställning än de 22 procent av de tillfrågade i medelåldern som kan tänka sig att köra efter ett glas vin eller starköl.

Att tro att man har koll på den egna promillehalten är inte bara osäkert – det är galenskap och direkt farligt.

Variabler som sömn, mat, kroppsstorlek och mängd alkohol spelar in och gör det i praktiken omöjligt att räkna sig fram till när på kvällen eller natten det är säkert att köra bil efter att ha druckit ett glas vin eller starköl.

Det är dags för hundraprocentig nolltolerans när det gäller alkohol och bilkörning:

4 Kör aldrig med alkohol i kroppen - inte en meter samma kväll som du druckit!

4 Vägra åka med en bilförare som druckit alkohol!

4 Hindra andra från att köra bil när de druckit – sno nycklarna om det behövs!

På så sätt kan fler få en glad midsommar, och färre tvingas inleda semestern med sjukhusvistelse, eller i sämsta fall begravning av en anhörig.