Debatt

All ny plast ska göras av återvunnen plast

Centerpartiet: Inför en kvotplikt för alla tillverkare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiets partistyrelse föreslår ett nytt system för att byta ut fossil plast mot biobaserad eller återvunnen. Med en ny kvotplikt ska företag vara skyldiga att uppnå en viss nivå av återvunnet eller biobaserat material i den nya produkten, skriver Annie Lööf och Rickard Nordin.
Centerpartiets partistyrelse föreslår ett nytt system för att byta ut fossil plast mot biobaserad eller återvunnen. Med en ny kvotplikt ska företag vara skyldiga att uppnå en viss nivå av återvunnet eller biobaserat material i den nya produkten, skriver Annie Lööf och Rickard Nordin.

DEBATT

DEBATT. Under flera år har forskare talat sitt tydliga språk, men allt för få har orkat lyssna. Vi för en kamp mot klockan. IPCC:s senaste rapport har bekräftat det fakta som varit känt under längre tid. Klimatförändringarna är här och de är orsakade av människan. 

Skyfallen över Tyskland och Gävle, torka som vi mött både här i Sverige och som vi sett världen över. Skogsbränder som både blir fler till antalet och svårare att släcka. Extremväder är inte bara något som händer då och då, någon annanstans. Det påverkar oss redan i dag och får stora konsekvenser.

För att vända utvecklingen är det mycket som behöver förändras. Det finns tid, men vi måste agera nu.

Ett område där förändringar måste till är användningen av plast. Ända sedan 1950-talet är plast, tillverkat av fossil olja, ett vanligt förekommande material i vår vardag. Det är ett mångsidigt och användbart material som finns i förpackningar, byggkonstruktioner och engångsartiklar inom vården för att ta några exempel.  

Under senare år har vi sett plastens baksida. Plasten påverkar miljön i form av mikroplaster som inte bryts ned och djur skadas och dör när plast fyller deras magar.

De allra minsta partiklarna vet inte forskare hur de ska få bort och det finns kunskapsluckor gällande hur dessa plaster påverkar oss människor. Dessutom leder förbränningen av plast till utsläpp av växthusgaser.  

Sättet vi använder plast på i dag måste förändras. Vi behöver minska vårt beroende av plast och samtidigt öka inblandningen av återvunnen och biobaserad plast i de produkter som finns på marknaden. Vi måste göra mer för att möta det klimathot vi står inför. 

Trots all den plast som används och trots vår vana i Sverige att källsortera är det i dag bara runt en tiondel av all plast som återvinns. Det är en försvinnande liten del.

Besöker du en återvinningsstation får du ofta slänga din plast tillsammans med annat brännbart och stora mängder plast eldas upp. Plasterna behöver bli renare, enklare att separera och förstahandsvalet måste vara återvinning eller återanvändning.

I dag går den enskilda människans ansträngning för miljö och klimat bokstavligt talat upp i rök. 

Vi behöver hitta lösningar som både kan minska utsläppen och leda till en mindre mängd skadlig plast i miljön.

Inför Centerpartiets stämma i höst föreslår partistyrelsen därför en ny målsättning och ett nytt system för att byta ut fossil plast mot biobaserad eller återvunnen. 

  • Alla plastprodukter ska innehålla återvunnen eller biobaserad plast. En så kallad kvotplikt ska införas, vilket innebär en skyldighet att uppnå en viss nivå av återvunnet eller biobaserat material i den produkt som ett företag sätter på marknaden. 
  • Certifikatsystem för plastproducenter. Ett kvotsystem ska kombineras med certifikatsystem och det skulle fungera på följande sätt: ett plastcertifikat tilldelas de plastproducenter som producerar återvunnen eller biobaserad råvara i Sverige.
    De som producerar komponenter och enklare produkter av plast får en kvotplikt som de ska leverera på. Certifikaten kan sedan köpas och säljas på en fri marknad, likt det elcertifikatsystem som styr mot ökad produktion av förnybar el i Sverige. Företag som inte når sin kvot får betala en kvotpliktsavgift till staten. 

Genom denna ambition och med ett sådant system kan vi öka användningen av återvunnen plast och ta ett rejält kliv mot en bättre miljö och minskad klimatpåverkan. 


Annie Lööf, partiledare (C)
Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

DEBATT C vill göra det lättare att förstöra vår miljö

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Centerpartiet

Annie Lööf

Rickard Nordin

Klimat & miljö

Klimathotet

IPCC