Debatt

Här har du din att göra-lista, skolministern

Lärarförbundet: Rivstarta med att påbörja århundradets skolreform

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med tio månader kvar av mandatperioden behöver du hålla ett högt tempo för att lösa de många problem som tynger vårt skolväsende, skriver Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand till nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom.
Med tio månader kvar av mandatperioden behöver du hålla ett högt tempo för att lösa de många problem som tynger vårt skolväsende, skriver Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand till nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom.

DEBATT

DEBATT. Välkommen Lina Axelsson Kihlblom, ny skolminister. Med tio månader kvar av mandatperioden behöver du hålla ett högt tempo för att lösa de många problem som tynger vårt skolväsende.

Lärarbristen är skriande och regeringens förmåga att lösa problemen har än så länge lämnat väldigt mycket att önska. 

Brist på utbildade lärare är inte värdigt ett land som Sverige. Fler måste vilja bli och förbli lärare, eller hur?

Samtidigt minskar likvärdigheten i skolsystemet. Lärarbristen och likvärdigheten hänger ihop, det tror jag du vet. Lärarbehörigheten är så gott som alltid som lägst i de skolor som har störst problem.

I skolor där elevernas föräldrar har hög utbildning och höga inkomster är andelen behöriga lärare ofta hög. Men i skolor där elevernas föräldrar har lägre utbildning och mindre pengar är de behöriga lärarna generellt sett få. Och skolor i glesbygd klarar sig sämre än skolor i stora städer.

Likvärdigheten kommer inte att på allvar stärkas om inte staten befriar kommunerna från ansvaret att finansiera skola och utbildning.

Många kommuner klarar inte uppgiften, vilket leder till att likvärdigheten urholkas.

Du borde bli den skolminister som på allvar påbörjar arbetet med att baxa igenom århundradets skolreform, nämligen att återföra huvudansvaret för skolväsendet till staten.

Det är bara staten som kan garantera en likvärdig finansiering av skolan i hela landet.

Se också till att reglera hur antagningen till friskolor ska få gå till. Och, inte minst viktigt – reformera skolpengen så att överfinansieringen av friskolor upphör.

Det finns dessvärre tecken på att huvudmän i vissa fall inte efterfrågar behöriga lärare, utan aktivt väljer obehöriga. Det borde du sätta stopp för.

I stället borde du satsa på att ge behörighetsgivande utbildning till många av de obehöriga som redan jobbar som lärare. Här borde du lansera ett paket som gör det lättare att bli behörig lärare.

När det handlar om lärarbristen handlar det förstås om att se till att vi får kön till lärarutbildningen att ringla lång.

Därför håller det inte med en tung arbetsbelastning med stora barn- och elevgrupper, otillräckliga kringresurser och ökat antal arbetsuppgifter.

Lärares möjlighet att själva förfoga över arbetstiden har steg för steg minskat. Det har successivt blivit ökade krav på dokumentation och fler obligatoriska moment. För förskräckande många lärare har dokumentationsbördan blivit ett skäl att till och med lämna yrket.

Du borde gå i bräschen för en regelrätt upprensning bland de regler och krav som detaljstyr lärarens yrkesvardag. Låt lärare vara lärare och visa tillit till vår professionalitet.

Lärares arbetsmiljö handlar också om stödet för att skapa trygghet och studiero. Det förebyggande arbetet är helt avgörande och vilka förutsättningar vi lärare får att bygga starka, förtroendefulla relationer med eleverna.

Men vi behöver också regelverk som är glasklara och som gör klart vad lärare får och inte får göra. Det är inte tydligt i dag. Här kan du göra skillnad.

Glöm inte heller att gruppstorlekarna i förskolan måste minska och personaltätheten öka. Garantera våra förskollärare tillräcklig planeringstid.

Och prioritera våra fritidshem. Även där behövs fler utbildade lärare med bättre arbetsvillkor och mindre elevgrupper.

Listan kan göras lång på vad du som skolminister behöver göra. Rivstarta med att återföra huvudansvaret till staten. Lärarförsörjningen och likvärdigheten beror så mycket på det. Börja där!


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Anderssons S-regering

LÄS VIDARE

DEBATT Lagstifta om gratis mensskydd i skolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Anderssons S-regering

Lina Axelsson Kihlblom

Skola & utbildning

Johanna Jaara Åstrand

Socialdemokraterna

Lärarbristen

Lärarförbundet