Vi måste vara redo för ryska hybridattacker

Moderaterna: Utvisa fler ”diplomater” och bekämpa drönare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi måste öka samhällets motståndskraft mot hot som befinner sig i gränslandet mellan krig och fred, så kallade hybridhot. Nu lägger vi fram en rad förslag för att stärka Sveriges motståndskraft, skriver Pål Jonson.
Vi måste öka samhällets motståndskraft mot hot som befinner sig i gränslandet mellan krig och fred, så kallade hybridhot. Nu lägger vi fram en rad förslag för att stärka Sveriges motståndskraft, skriver Pål Jonson.

DEBATT. Rysslands invasion av Ukraina har gjort oss medvetna behovet att öka vår militära förmåga, men också hela samhällets motståndskraft mot de hot som befinner sig i gränslandet mellan krig och fred, så kallade hybridhot.

Det rör sig om exempelvis desinformationskampanjer, spioneri, cyberattacker och fientliga uppköp.

Inte minst på cyberområdet har Ryssland under kriget i Ukraina flyttat fram sina positioner och genomfört flera cyberattacker mot ukrainska myndigheter och samhällssektorer. Syftet är såklart att undergräva viktiga samhällsfunktioner och sprida kaos.

Också i Sverige har vi drabbats av denna typ av attacker när dagligvarukedjan Coop i somras drabbades av en attack som fick butikernas kassasystem att sluta fungera.

Moderaterna har sedan tidigare lagt fram en rad skarpa förslag för att möta hybridhoten.

Bland annat att utreda en skärpning av straffen för att gå utländska makter tillhanda, att införa ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar och att inrätta ett nationellt säkerhetsråd med en nationell cyberkoordinator på Regeringskansliet.

Men också om att likt Norge och Nederländerna ta fram en strategi för att öka det svenska deltagandet i utvecklingen av nya förmågor på europeisk nivå, genom Europeiska försvarsfonden och Pesco.

Nu lägger vi fram ytterligare en rad förslag för att stärka Sveriges motståndskraft mot hybridhoten, i en ambitiös reformagenda som vi avser genomföra vid en valseger:

 1. Ta fram en offensiv plan för att utvisa underrättelseofficerare.
  Säpo bedömer att omkring en tredjedel av de ryska diplomaterna i Sverige i själva verket är underrättelseofficerare som verkar under diplomatisk täckmantel. Hittills har regeringen dock bara valt att utvisa tre av dessa.
  Vi vill att regeringen tar fram en offensiv strategi för att utvisa alla, inte bara ryska, underrättelseofficerare som verkar under diplomatisk täckmantel.
 2. Grunda ett nationellt cyberförsvarscampus.
  Trots att vi är ett av världens mest digitaliserade länder saknar vi i dag viktig kunskap om cyberförsvar. De senaste åren har flera länder byggt ut utbildningsinstitutioner för att råda bot på detta, inklusive Norge, Schweiz, Tyskland och Frankrike.
  Sverige bör göra detsamma genom att bygga upp ett nationellt cyberförsvarscampus med ändamålsenliga utbildnings- och forskningsresurser.
 3. Ta fram en samlad strategi för att möta hotet från drönare.
  Den senaste tiden har flera rapporter om drönare vid kärnkraftverk och centrala samhällsfunktioner inkommit till svenska myndigheter. Sverige ligger efter på detta område som berör så kallade ”autonoma system” och saknar till exempel effektiva system för att bekämpa drönare. Det finns också problem när det gäller lagstiftningen som omgärdar drönare.
  Polisen och Försvarsmakten behöver därför få i uppdrag att ta fram en samlad strategi om hotet från drönare.
 4. Begränsa det kommunala självstyret i frågor som berör nationell säkerhet.
  Det finns åtskilliga exempel på när svenska kommuner har fattat beslut som underlättar för hybridhot. Ett sådant är när Karlshamns kommun 2017 beslutade att medverka till byggandet av gasledningen Nordstream 2 i Östersjön, trots regeringens bedömning att det påverkade Sveriges säkerhet negativt.
  Moderaterna vill därför se över möjligheten att i lagstiftning införa ett statligt veto i kommunala beslut som påverkar rikets säkerhet.
 5. Skriv in energisäkerhet i energipolitiken.
  EU:s medlemsländer har i ljuset av kriget i Ukraina äntligen lagt fast ett mål om att fasa ut rysk energi för en oberoende, fossilfri energiproduktion. Men också i den förnyelsebara energiproduktionen finns uppenbara säkerhetsrisker, då statliga China general nuclear power group genom dotterbolag är ägare i sex svenska vindkraftsparker.
  Ett mål om energisäkerhet som också beaktar leveranssäkerhet vid händelse av kris eller krig behöver därför skrivas in i den svenska energipolitiken.

Kriget i Ukraina har blottlagt regeringens senfärdighet med att rusta upp det svenska försvaret. Låt oss undvika den senfärdigheten när det gäller hybridhoten, och redan nu bygga upp hela samhällets motståndskraft.


Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE