En Sverigefientlig kultur har fått frodas

Jimmie Åkesson: Här är SD:s förslag för att möta skuggsamhället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det finns bara ett sätt att möta skuggsamhället med dess Sverigefientliga kultur. Det är med krav, nolltolerans och hårdhandskar, skriver Jimmie Åkesson. Bilden till höger är från upploppen i Norrköping i söndags.
Det finns bara ett sätt att möta skuggsamhället med dess Sverigefientliga kultur. Det är med krav, nolltolerans och hårdhandskar, skriver Jimmie Åkesson. Bilden till höger är från upploppen i Norrköping i söndags.

DEBATT. Helgens upplopp är resultatet av den mångkultur som såväl moderater och socialdemokrater hyllat i årtionden.

Mångkulturen har förstört Sverige och politiker från båda lägren har låtit detta ske, medan vi varnat för konsekvenserna.

Reinfeldt tog hit dem, Magdalena gav dem bidrag och Sverigedemokraterna kommer att låsa in och utvisa dem.

Vi är det enda politiska parti som konsekvent vågat tala klarspråk. Gång på gång har vi inför döva öron pekat på vilka risker massinvandringen medför.

Ytterst är det naturligtvis den enskilde invandrarens kriminella vägval som direkt skapar kaoset. Men den underliggande faktorn är obestridbar.

Det rör sig om ansvarslösa politiker som över tid stuckit huvudet i sanden och förnekat enkla logiska samband.

Låga straff, ett passivt förhållningsätt och en ursäktande attityd är vänsterliberalernas ingångsvärden. Våra är direkt motsatta. Det måste få konsekvenser, rejäla konsekvenser.

Att kasta en stor sten rakt mot huvudet på en polis, eller att kasta en molotovcocktail in i en buss där passagerare fortfarande sitter, är i ett medvetet val.

Det polisförakt som invandringstäta skuggsamhällen visar på saknar motstycke i något av våra nordiska grannländer och även i svensk historia.

Under andra partiers vurm för mångkultur har skuggsamhället tillåtits växa och deras Sverigefientliga kultur har frodats.

Det finns bara ett sätt att möta dessa kulturer och det våld de bevisligen har lättare att hemfalla åt än andra.

Det är med krav, nolltolerans och hårdhandskar. Det ska kosta oerhört mycket att ta strid mot svenska rättsvårdande myndigheter och därmed undergräva den trygghet vi alla har rätt till.

Genom sitt agerande sår individer och grupper split mellan sig själva och de skötsamma. En i sammanhanget relativt liten skara människor är ensamt ansvariga för de långsiktiga konsekvenserna som kommer efter helgens religiösa upplopp.

Stoppar man inte kravallerna och påminner dem om vad som är rätt och fel bäddar man för mer segregation, mer hat och mer våld.

För att möta skuggsamhället med full kraft krävs Sverigedemokraternas politik:

Vi behöver möjligheten att tillfälligt utfärda ingripande föreskrifter, till exempel utegångsförbud, visitation- och identifikationsplikt. Vi behöver förenklade regler om husrannsakan och rörelsebegränsningar i allvarliga situationer

Vi behöver även inrätta en kravbaserad integration och koppla välfärd och bidrag närmare medborgarskapet. Parallellt med detta skulle vi höja kraven för medborgarskap där språkkrav och delaktighet i vårt gemensamma Sverige genom att först göra sin plikt och sen kräva sin rätt är en självklarhet.

Vi behöver stoppa våldet och oredan i skolan. Bråkiga och farliga våldsverkande elever, som förpestar tillvaron för skötsamma elever, ska placeras på statliga pliktskolor på annan ort.

Socialtjänsten, kronofogden och polisen behöver få mer resurser, skarpare verktyg att ingripa vid oegentligheter. Kriminella individers ägodelar vars inköp inte kan styrkas ska beslagtas och säljas, pengarna ska återföras till brottsofferfonden.

Är våldsamma upplopp något som vi ska behöva vänja oss vid ska vi stå redo att möta det hotet med full kraft.

Vi vill därför ge polisen möjlighet att använda vattenkanoner, gummikulor och tårgas för att snabbt ta kontroll över urartade situationer.

Invandringen till Sverige, utöver kriser som råder i vårt närområde, måste ner till ett absolut minimum med ambitionen om ett nettominus. Vi måste få stopp på importen av nya kriminella individer samtidigt som vi skyndsamt verkställer utvisningar.

Socialdemokraterna har under sin tid vid makten raserat Sverige och allvarligt undergrävt förtroendet för staten. De har låst fast stora grupper av befolkningen i parallellsamhällen och bidragsberoende i hopp om att kunna köpa deras stöd med fler bidrag.

Reinfeldts moderater öppnade Sveriges dörrar på vid gavel för proffsmigranter som kommit hit för att sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Sverigedemokraterna är inte bara det sociala samvetet i nästa regeringskonstellation. Vi är också det svenska samvetet och kommer vid varje givet läge att slåss för en politik som håller ihop den här nationen.

Att stå upp för vad som är rätt och riktigt är, och kommer fortsätta vara, vår ledstjärna. Sverigedemokraterna är garanten för Sveriges och våra medborgares trygghet.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE