Debatt

Höj åldern – låt dem som vill jobba till 75

KD: Vi måste göra upp med ålderismen på arbetsmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Äldre som grupp har blivit allt friskare. Trots det fortsätter vi att med lagar, regler, ekonomi och starka normer trycka ut seniorer från arbetsmarknaden. KD vill utöka rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden kraftigt, skriver Jakob Forssmed.
Äldre som grupp har blivit allt friskare. Trots det fortsätter vi att med lagar, regler, ekonomi och starka normer trycka ut seniorer från arbetsmarknaden. KD vill utöka rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden kraftigt, skriver Jakob Forssmed.

DEBATT

DEBATT. Sverige är på många sätt ett modernt samhälle, men när det kommer till synen på åldrande är attityderna förbluffande omoderna: personer som råkar ha åldern 65+ klumpas lätt ihop på ett sätt som är otänkbart när det gäller andra åldersgrupper.

Det tydligaste exemplet finner vi på arbetsmarknaden. Äldre som grupp har blivit allt friskare: 70 procent av 55–74-åringarna uppger god eller mycket god hälsa, och har enorm erfarenhet och kompetens att bidra med.

Trots det fortsätter vi att med lagar, regler, ekonomi och starka normer trycka ut seniorer från arbetsmarknaden – samtidigt som vi har stor kompetensbrist. Det är ett alltför snävt synsätt, präglat av ålderism, som innebär ett slöseri med mänskliga resurser när personer alltför ofta anses förbrukade enbart för att de passerat ett åldersstreck. Så kan vi inte fortsätta.

Jag och Kristdemokraterna menar att det är dags att göra upp med detta. Därför föreslå vi idag omfattande reformer för att motverka ålderism på arbetsmarknaden genom stärkt rätt att jobba längre, under mer flexibla villkor, samtidigt som vi underlättar för arbetsgivare att anställa äldre.

Viktigt att understryka är att den som inte kan eller vill arbeta längre - där hälsan kanske inte tillåter, exempelvis på grund av ett slitsamt yrke – ska ha fortsatt möjlighet att gå i en trygg pension.

Men för att göra utträdet ur arbetslivet flexibelt och ett personligt val grundat på den egna livssituationen, behövs omfattande förändringar. Därför föreslår vi i dag följande:

 • Utöka rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden kraftigt: först från 69 till 72 år och i ett andra steg, efter en utvärdering, till 75 år.
  Då tar vi bättre tillvara äldres kompetens och utmanar föreställningen om när man ”ska” gå i pension. Vi vet av tidigare åldergränsförändringar att de spelar stor roll för attityderna på arbetsmarknaden.
 • Öka flexibiliteten och möjligheten att succesivt övergå i pension genom en ömsesidig rätt för arbetstagare och arbetsgivare att välja en lägre tjänstgöringsgrad ned till 50 procent för 69+.
  I dag upplever många ett alltför abrupt slut på yrkeslivet som kan vara besvärligt. Därför behöver vi underlätta att trappa ned yrkeslivet.
 • Inför helt borttagen arbetsgivaravgift från 69 års ålder för att underlätta för arbetsgivare att ha äldre anställda.
  Ändringen genomförs så att staten kompenserar arbetsgivaren för inbetald ålderspensionsavgift. Att minska kostnader för äldre medarbetare samtidigt som regelförändringar som gynnar möjligheterna för äldre att jobba genomförs underlättar för arbetsgivare.
 • Ge den enskilde senioren som fortsätter jobba mer i plånboken genom att stärka jobbskatteavdraget för 69+ med en dryg tredjedel.
  I kombination med större möjligheter att arbeta kommer då fler seniorer i bristyrken som lärare, läkare, ingenjör, sjuksköterska, polisutredare eller barnmorska att fortsätta arbeta.
 • Ändra i tjänstepensionsreglerna så att alla tjänstepensionsavtal kan pausas.
  I dag är det i många fall inte möjligt när man väl börjat ta ut sin tjänstepension. Det försvårar flexibilitet och att gå tillbaka till yrkeslivet.

Förutom fördomar mot äldre och en utbredd ålderism finns också en felaktig föreställning om att äldre som jobbar hindrar unga från att komma in på arbetsmarknaden. Men detta stämmer inte.

Snarare finns det tecken på att fler äldre på arbetsmarknaden faktiskt underlättar för unga att få in en fot – äldre och unga konkurrerar inte om samma jobb. Att äldre fortsätter jobba kan till och med skapa fler jobb för unga.

Vi har inte råd att inte ändra synsätt. Vad väntar vi på?


Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk och äldrepolitisk talesperson (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Pension

LÄS VIDARE

DEBATT Höj pensionen i stället för pensionsåldern

ÄMNEN I ARTIKELN

Pension

Ålderism

Jakob Forssmed

Tjänstepension

Kristdemokraterna

Valet 2022