Säkra aborträtten i svenska grundlagen

Centerpartiet: I dag kan rätten till abort ändras med bara ett riksdagsbeslut

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Beslutet i USA kommer även att inspirera och stärka abortmotståndare i Sverige. I dag regleras rätten till abort i abortlagen – som kan ändras eller slopas med ett enkelt riksdagsbeslut. För att säkerställa kvinnors fri- och rättigheter även i framtiden vill vi grundlagsskydda rätten till reproduktiv hälsa, skriver Annie Lööf och Sofia Nilsson.
Beslutet i USA kommer även att inspirera och stärka abortmotståndare i Sverige. I dag regleras rätten till abort i abortlagen – som kan ändras eller slopas med ett enkelt riksdagsbeslut. För att säkerställa kvinnors fri- och rättigheter även i framtiden vill vi grundlagsskydda rätten till reproduktiv hälsa, skriver Annie Lööf och Sofia Nilsson.

DEBATT. Helgens besked om att USA:s Högsta domstol har rivit upp den nationella aborträtten och därmed krossar kvinnors rätt till sin egen kropp är djupt beklagligt. När en så grundläggande frihet som aborträtten rycks undan miljontals kvinnor runtom i hela USA måste även vi i Sverige reagera.

För Centerpartiet är det självklart att alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. I dag kan den svenska aborträtten ändras med bara ett enda riksdagsbeslut. Det är ett alldeles för svagt skydd. Därför vill vi framtidssäkra aborträtten genom att skriva in den i grundlagen.

Vi behöver inte titta så långt bort som till USA för att inse att vi aldrig kan ta aborträtten för given. I vårt grannland Polen är aborträtten redan kraftigt inskränkt och i Malta är den icke-existerande. Och i Tyskland – Europas folkrikaste land – är abort tekniskt sett fortfarande olagligt, men tillåts under vissa villkor.

Även i Sverige finns politiker som gång på gång motionerar om att inskränka på aborträtten.

Så sent som inför valet 2018 ville Sverigedemokraterna sänka gränsen för abort från vecka 18 till vecka 12. Och Kristdemokraterna har argumenterat för att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra abort utifrån rätten till samvetsfrihet och därtill haft en EU-parlamentariker som röstat nej mot abort 22 gånger, när övriga svenska riksdagspartier röstat för, i Europaparlamentet.

Beslutet i USA kommer att inspirera och stärka abortmotståndare i hela världen, inklusive Sverige.

Det är oroväckande och skapar en otydlighet om vad man kan förvänta sig framåt. En så grundläggande rättighet får inte riskera att bli föremål för politiska trender. Det är dags att sätta ner foten – skyddet för en kvinnas rätt att välja måste stärkas.

I dag regleras rätten till abort i abortlagen – en vanlig lag som kan ändras eller slopas med ett enkelt riksdagsbeslut. Den reglerar endast rätten till abort, inte övriga aspekter av kvinnors reproduktiva hälsa.

För att säkerställa kvinnors fri- och rättigheter även i framtiden vill Centerpartiet grundlagsskydda rätten till reproduktiv hälsa.

I Sydafrika finns redan ett konstitutionellt skydd för reproduktiv hälsa, inklusive aborträtten, och i Frankrike har regeringen nyligen annonserat ett lagförslag om att låta aborträtten bli en del av den franska konstitutionen.

Det viktigaste är att kvinnors fri- och rättigheter säkras även framåt.

Hur rättigheten ska formuleras i lagtext och under vilket kapitel den ska inordnas måste utredas förutsättningslöst, men man skulle kunna tänka sig att lägga till den i 1 kap. 2 § i regeringsformen, där rätten till arbete, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och goda förutsättningar för hälsa är upptagna.

Centerpartiet har under veckan lagt fram en hemställan till Grundlagsutredningen om att utredningen ska begära av regeringen att få utvidgat uppdrag för att utreda grundlagsskyddad aborträtt.

Kvinnors rätt till sin egen kropp är en fri- och rättighet som är grundläggande i en fungerande demokrati. Och även om aborträtten står sig stark i Sverige har vår omvärld visat att ordningen fort kan kastas omkull och rättigheter som tagits för givna lika fort kan försvinna.

Vi behöver därför, på samma sätt som vi framåt vill stärka våra demokratiska institutioner, även säkra kvinnors rätt till sina egna kroppar.

För oss i Centerpartiet är det självklart att alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Kampen för jämställdhet och kvinnors rättigheter måste fortsätta. För kvinnors och frihetens bästa.


Annie Lööf, partiledare (C)
Sofia Nilsson, ledamot i Socialutskottet (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE