Lärarnas nödrop: Vår situation är ohållbar

Öppet brev till ministrarna: Kan ni föreställa hur det är att ta ansvar för dessa barn?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

På väggarna hänger barnkonventionen. På samhällskunskapen lär om mänskliga rättigheter. Vad ska vi svara när våra elever frågar om dessa inte gäller dem. Jag emotser ett svar, skriver Johanna Jaara Åstrand i ett öppet brev till fem ansvariga ministrar.
På väggarna hänger barnkonventionen. På samhällskunskapen lär om mänskliga rättigheter. Vad ska vi svara när våra elever frågar om dessa inte gäller dem. Jag emotser ett svar, skriver Johanna Jaara Åstrand i ett öppet brev till fem ansvariga ministrar.

Öppet brev till Stefan Löfven, Gustav Fridolin, Anna Ekström, Morgan Johansson och Åsa Regnér

DEBATT. Bästa ministrar i Sveriges regering,
jag finner det anmärkningsvärt att ingen av er har kommenterat de nödrop som hundratals lärare runt om i landet nyligen har sänt ut. Sedan Sverige har tecknat återvändandeavtal med Afghanistan får minderåriga barn besked om att de ska utvisas till ett land de kanske aldrig har varit i. Till en framtid som soldater eller slavar. Ibland flera år fram i tiden.

Lärare larmar nu om en helt ohållbar situation. Kan ni föreställa er vad som händer när 15-åriga barn får veta att de ska skickas ut ur landet, om tre år? Kan ni föreställa er hur dessa barn mår, och hur det påverkar deras kompisar? Kan ni föreställa er hur det är att ta ansvar för de barnens lärande som lärare?
Att vara lärare är inte att ha vilket jobb som helst. Det är ett samhällsuppdrag som innebär att ansvara för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran.
Vårt uppdrag vilar på skolans styrdokument och våra yrkesetiska principer. I dem förbinder vi oss bland annat att ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. 

På samhällskunskapslektionerna lär vi våra elever om mänskliga rättigheter. Just nu arbetar en del klasser med Baltutlämningen som ägde rum för 60 år sedan. På väggarna i våra klassrum hänger barnkonventionen översatt till olika språk.

Å lärarnas vägnar vill jag ställa följande frågor:
• Vad ska lärarna svara när eleverna frågar om Sveriges regering inte anser att de mänskliga rättigheterna gäller dem?
• Ska lärarna förbereda sina elever för en framtid med arbete och delaktighet i ett demokratiskt samhälle, eller för en framtid som soldater?
• Vad ska lärarna säga till eleverna när de inte förstår hur det kommer sig att de får vara här och gå i skolan, för att sedan utvisas?
• Ska inte barn från Afghanistan skyddas från våld och övergrepp, så som svenska barn skyddas?
• Hur är det förenligt att göra barnkonventionen till svensk lag och samtidigt ge barn utvisningsbeslut?

Det minsta jag förväntar mig är att Sveriges regering står för den politik den är ansvarig för. Det är djupt ohederligt att frånsäga sig ansvaret och dumpa konsekvenserna i lärarprofessionens knä.
Jag emotser svar från berörda ministrar.

Med vänlig hälsning,
Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: