Debatt

Vi i MP kämpar för en kärnvapenfri värld

Debattören: Kärnvapen är det mest inhumana och urskillningslösa vapen människan skapat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I takt med att minnena från bomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945 bleknar, tycks rubrikerna om upprustning i världen tappa sin innebörd för många. Det får vi aldrig tillåta. Kärnvapen är det mest inhumana och urskillningslösa vapen som människan skapat, skriver debattören.
I takt med att minnena från bomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945 bleknar, tycks rubrikerna om upprustning i världen tappa sin innebörd för många. Det får vi aldrig tillåta. Kärnvapen är det mest inhumana och urskillningslösa vapen som människan skapat, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. Miljöpartiet har kämpat hårt för att nå en ratificering av FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Nu står det klart att Sverige kommer att bli observatör i kärnvapenkonventionen men inte ansluta sig till den. Det är ett steg i rätt riktning men för oss miljöpartister är målet en kärnvapenfri värld och vi kommer att fortsätta den viktiga kampen.

I dagarna rapporterade medierna att Nordkorea tros ha utökat sin kärnvapenarsenal kraftigt, samtidigt som fredssamtalen med USA pågått. Flera kärnvapenstater som Pakistan, Kina, Indien och Israel har det senaste året moderniserat sina arsenaler och ökat antalet kärnstridsspetsar, istället för att nedrusta.

Samtidigt är USA och Ryssland sannolikt på väg att lämna INF-avtalet om kärnvapennedrustning och spänningarna kring Iran har nått en ny nivå när landet passerar kärnenergiavtalets gränser för anrikning av uran.

Tusentals kärnvapen står redo att avfyras inom loppet av några minuter med förödande konsekvenser för mänskligheten. Det är i denna tidsanda, när flera kärnvapenstater moderniserar sina arsenaler snarare än nedrustar, som FN valde att lägga i en ny växel i fredsarbetet.

Den växande frustrationen över kärnvapenstater som inte fullföljer sina löften, fick ett antal länder att gå samman för att få till stånd ett globalt förbud av kärnvapen.

Den 7 juli 2017 röstade Sverige tillsammans med 121 andra länder ja till ett globalt förbud av kärnvapen. Konventionen har hittills undertecknats av 70 stater och ratificerats av 23 länder, däribland Österrike, Irland, Nya Zeeland och Mexiko. Den träder i kraft först när den ratificerats av 50 stater.

Regeringen valde i samband med detta att tillsätta en utredning för att analysera konsekvenserna av kärnvapenkonventionen vad gäller nedrustnings-, säkerhets- och försvarspolitiska frågeställningar.

Resultatet blev att utredningen rekommenderade Sverige att varken tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form.

Rapporten kritiserades sedan hårt från flera håll för att brista i antaganden och tillvägagångssätt, för att vara vinklad och för att fundamentalt förbise det hot som kärnvapen utgör ur ett humanitärt perspektiv.

Miljöpartiet har kämpat hårt i förhandlingarna för att nå en ratificering av FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, men tyvärr lyckades vi inte få med oss de övriga partierna hela vägen. Nu är det beslutat att Sverige kommer att bli observatör i kärnvapenkonventionen, men inte ansluta sig till konventionen.

I samband med detta besked presenteras ett antal andra åtgärder för att öka ambitionerna i nedrustningsarbetet. Sverige kommer bland annat att ge stöd till ett internationellt nedrustningssekretariat som ska följa efterlevnaden av nedrustningslöftena inom icke-spridningsfördraget (NPT), samt inrätta ett svenskt kunskapscentrum om kärnvapen. I det fall NPT-översynskonferensen 2020 inte leder till konkreta nedrustningslöften, är frågan om kärnvapenkonventionen återigen högst aktuell.

Vi gröna ser det som steg i rätt riktning men beklagar samtidigt att övriga partier inte ville skriva under konventionen. Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet vill gå längre och ratificera förbudet mot kärnvapen. Vi är övertygade om att vår civilisation i grunden är hotad så länge kärnvapen existerar och därför kommer vi alltid att fortsätta kämpa för en kärnvapenfri värld.

För oss är det självklart att Sverige som icke-kärnvapenstat måste vara pådrivande i arbetet med att fördöma kärnvapen i en tid då tröskeln för kärnvapenanvändning sänks. Genom att ratificera förbudet mot kärnvapen stärks den normerande effekten mot kärnvapenspridning. Ju fler stater som ansluter sig till kärnvapenförbudet, desto starkare blir trycket på kärnvapenstaterna att följa avtalet och nedrusta.

Genom att Sverige inte ratificerar konventionen, signaleras att vi godtar att kärnvapenstaterna hotar världens befolkning med massförstörelsevapen. Det är en indirekt form av legitimering av upprustning och kärnvapeninnehav.

Sedan INF-avtalet om kärnvapennedrustning skrevs under 1987 mellan Kalla krigets huvudaktörer USA och Sovjetunionen har mycket hänt på den världspolitiska scenen.

I takt med att minnena från bomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945 bleknar, tycks de återkommande rubrikerna om upprustning i världen tappa sin verkliga innebörd för många. Det får vi aldrig stillatigande tillåta. Kärnvapen är det mest inhumana och urskillningslösa vapen som människan någonsin skapat.

Miljöpartiet vill att Sverige ska vara en stormakt i det globala fredsarbetet och därför kämpade vi hårt för för att regeringen skulle skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Den kampen kommer vi som ett grönt och pacifistiskt parti aldrig att överge. Allt annat är motsatsen till att bedriva en aktiv och ambitiös nedrustningspolitik.


Janine Alm Ericson, utrikespolitisk talesperson Miljöpartiet 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kärnvapen

LÄS VIDARE

DEBATT Skriv på avtalet mot kärnvapen, regeringen

ÄMNEN I ARTIKELN

Kärnvapen

Janine Alm Ericson

Miljöpartiet

Försvarspolitik

USA