När ska Bolund jobba som bostadsminister?

Moderaterna: Byggandet minskar – januaripartierna begraver viktiga frågor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Byggandet viker brant nedåt och Per Bolund har i princip inte presterat en enda proposition med något mer omfattande bostadspolitiskt innehåll, skriver Carl-Oskar Bohlin, Bostadspolitisk talesperson (M).
Byggandet viker brant nedåt och Per Bolund har i princip inte presterat en enda proposition med något mer omfattande bostadspolitiskt innehåll, skriver Carl-Oskar Bohlin, Bostadspolitisk talesperson (M).

DEBATT. Per Bolund firar snart 1 år som bostadsminister, problemet är bara att varken han eller bostadssektorn i Sverige har särskilt mycket att fira. Byggandet viker brant nedåt och Bolund har i princip inte presterat en enda proposition med något mer omfattande bostadspolitiskt innehåll.

Någon kanske skulle invända att det faktiskt har lagts en handfull propositioner med bostadsanknytning på civilutskottets bord under året. Men de kan i bästa fall beskrivas som mindre justeringar som inte på något substantiellt sätt adresserar bostadsmarknadens många problem.

Det senaste förslaget om större Attefallshus, som åtminstone på pappret skulle förenkla byggande, innebär i stället en byråkratisering som gör att de flesta Attefallshus som byggs i framtiden inte kommer få bli större än vad som gäller idag – även om vi moderater driver på i riksdagen för att ändra regeringens förslag.

Oaktat detta är det symptomatiskt att regeringens i år enda konkreta förslag för att göra det enklare att bygga rör frågan om Attefallshus. I en kort sammanfattning av regeringens arbete denna mandatperiod kan man åtminstone konstatera att den är konsekvent i sin oförmåga att på allvar adressera de verkliga problemen, oavsett om det gäller gängvåld eller bostadspolitik. Det blir helt enkelt inget gjort.

Januariöverenskommelsen har hittills inte heller mynnat ut i några skarpa förslag, trots att vi snart nog befinner oss i mitten av mandatperioden. I stället tycks man på socialdemokratiskt manér ha begravt de frågor av större betydelse som ändå finns med i januariöverenskommelsen i långdragna utredningar, för att säkerställa att behöva göra så lite som möjligt innan det är dags att på nytt starta löftestombolan inför nästa valrörelse.

Att ingenting händer kan förstås också bero på att vi har en bostadsminister som ägnar huvuddelen av sin vakna tid åt andra saker än just bostadspolitik. I första hand är Per Bolund (MP) nämligen språkrör, i andra hand är han finansmarknadsminister och biträdande finansminister, och i tredje hand – om det blir någon tid över – så bär han titeln bostadsminister.

Kanske är det ett sätt att fly från den dystra verkligheten att lämna bostadspolitiken därhän. 2019 väntas bostadsbyggandet minska med 11 procent och minskningen väntas fortsätta 2020.

Sverige behöver fler bostadspolitiska reformer än större Attefallshus och bygglovsbefriade altaner, vilket hittills i år varit regeringens enda förslag. Många åtgärder är akuta och en av dem som Bolund hittills inte varit intresserad av att svara på är frågan om bolånetaket.

De nuvarande kreditregleringarna har staplats på varandra och blivit ett stort hinder för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi moderater föreslår en höjning av bolånetaket till 90 procent istället för dagens 85 procent. Det är ett konkret förslag för att skapa en mer välfungerande bostadsmarknad för förstagångsköpare här och nu. Är du beredd att ta den utsträckta handen, Bolund?

Utöver det behöver vi också göra en lång rad andra åtgärder, bland annat:

  • Mät buller på insidan av fasaden, istället för utsidan av fasaden.
  • Införa en tidsgräns för handläggning av överklagande av bygglov och detaljplaner.
  • Avveckla det generella strandskyddet och låta kommunerna bestämma vart strandskydd ska råda.
  • Ta bort uppskovsränta och uppskovstak på reavinster vid privatbostadsförsäljning, inom ramen för en större översyn av flyttskatterna.
  • Minska detaljplanekravet.
  • Genomför en ordentlig regelrevision där man ser över utformningskrav och detaljregleringar som idag driver upp kostnaden för byggande.

Listan kan göras betydligt längre, men låt oss börja här om du är beredd att faktiskt börja arbeta mer som bostadsminister?


Carl-Oskar Bohlin, Bostadspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE