Bygg inte höga hus i trä – det är för farligt

Debattören: Ett nerbrunnet trähus är långt ifrån hållbart

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är framförallt många som tycks glömma att trä är ett material som brinner väldigt bra. Vi måste därför ta problematiken med brandskydd på ett mycket större allvar. För ett brandskadat eller nerbrunnet trähus är långt ifrån hållbart, skriver Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen.
Det är framförallt många som tycks glömma att trä är ett material som brinner väldigt bra. Vi måste därför ta problematiken med brandskydd på ett mycket större allvar. För ett brandskadat eller nerbrunnet trähus är långt ifrån hållbart, skriver Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen.

DEBATT. Även om lågkonjunkturen står för dörren går byggbranschen fortfarande på högvarv.

Vad som inte är lika glädjande är att många av de nya byggnader som i dag uppförs byggs i trä. För även om det finns miljöfördelar med trä i byggprocessen, finns det minst lika många nackdelar. Nackdelar som sällan eller aldrig kommer fram i den bostadspolitiska debatten.

Det är framförallt många som tycks glömma att trä är ett material som brinner väldigt bra. Vi måste därför ta problematiken med brandskydd på ett mycket större allvar. För ett brandskadat eller nerbrunnet trähus är långt ifrån hållbart.

Lokala kommunpolitiker och inte minst regeringen med bostadsministern i spetsen, har under de senaste åren tagit åtskilliga kliv i sin strävan att öka trähusbyggandet för att främja ett hållbart bostadsbyggande. Men det är långt ifrån säkert att träbyggandet är den mest klimatsmarta lösningen (åtminstone inte ur ett livscykelperspektiv).

Det finns helt enkelt inget vetenskapligt stöd för att det ur klimatsynpunkt skulle vara ”bäst” att bygga flerfamiljshus i trä. Vi önskar därför att politiker, arkitekter och byggherrar gör om och gör rätt och i stället utgår från devisen; rätt material på rätt plats.

Ett annat problem är att det finns stora brister när det gäller brandsäkerheten i höga trähus. Trävaruindustrin och dess förespråkare hävdar att brandsäkerheten i moderna trähus är mycket god samt att de trähus som byggs i dag klarar moderna funktionskrav såsom brandsäkerhet.

Men lösningarna består i stort sett bara av sprinklers och brandskyddat trä, vilket är långt ifrån tillräckligt och något som i många fall kan vara ett livsfarligt byggtekniskt experiment.

Fram till 1994 var det till och med förbjudet att bygga trähus i fler än två våningar, just på grund av brandrisken. Förbudet har numera tagits bort i utbyte mot nya och högre krav på brandsäkerhet, men det finns fortfarande mycket som kan brinna i en träbyggnad och en brand i trästommen kan få mycket allvarliga konsekvenser. Både när det gäller människoliv och egendomar.

Dessutom ser försäkringsbranschen med oro på att det blir vanligare att bygga höga bostadshus i trä. För något år sedan gick branschorganisationen Svensk Försäkring ut med en varning om att det kan bli svårt och dyrt att försäkra höga byggnader med trästomme i framtiden.

Redan i dag är försäkringspremien avsevärt högre för ett höghus i trä, jämfört med ett motsvarande hus byggt med en stomme av stål eller av betong. Anledningen till det är att brandrisken är större och för att bränder som sprider sig i konstruktionen är svåra att släcka utan att svåra vattenskador samtidigt uppstår.

Det finns exempel på bränder då vattnet, vid eftersläckningsarbetet, har förstört byggnaden så att den bara är att riva. De ekonomiska förlusterna på grund av vattenskador, kan med andra ord bli förödande på ett personligt plan.

Forskning, erfarenheter och kunskapsutbyten har förändrat hur vi i dag planerar, ritar och bygger och därför kan modern byggteknik naturligtvis inte jämföras med äldre tiders ingenjörskonst.

Men Plåt & Ventföretagen och våra medlemsföretag vill gärna nyansera den kraftigt romantiserade bilden av att mänsklighetens hållbara framtid måste byggas av trä.

Vi har inget emot att det byggs hus med detta material. Men så länge vi inte har bättre vetenskapliga belägg för människors säkerhet bör vi inte bygga höga hus som enbart består av trä.


Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE