Något är fel i svensk bostadsplanering

Replik från Trä- och möbelföretagen om en ny egnahemsrörelse

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Trots att så många vill bo i småhus, och trots att vi har god tillgång på mark, har Sverige ett av Europas lägsta småhusbyggande. Det är ett allvarligt systemfel, skriver Trä- och möbelföretagen.
Trots att så många vill bo i småhus, och trots att vi har god tillgång på mark, har Sverige ett av Europas lägsta småhusbyggande. Det är ett allvarligt systemfel, skriver Trä- och möbelföretagen.

REPLIK. Per Bolund och Emma Hult lanserade på AB Debatt intressanta tankar om att en ny egnahemsrörelse. Deras förslag är aktuellare än de kanske själva visste när de skrev artikeln.

På vårt uppdrag frågade Demoskop hushållen hur den pågående pandemin påverkat deras uppfattning om olika bostadsformer.

Hälften av alla hushåll uppgav att de nu var mer intresserade av att bo i småhus. Nästan ingen hade blivit mer intresserad av att bo i lägenhet.

Att det framstår som attraktivt att bo i ett rymligt småhus med egen trädgård när isolering och arbete hemifrån blivit påtvingat är förstås inget konstigt.

Men utvecklingen under den aktuella krisen tydliggör ett allvarligt systemfel i svensk bostadspolitik.

Å ena sidan vill ungefär 70 procent av svenskarna, enligt flera undersökningar, helst bo i småhus. Å andra sidan utgör småhus bara drygt 20 procent av den totala nyproduktionen av bostäder i Sverige – att jämföra med cirka 40 procent i stora delar av övriga Europa.

Sammantaget är det något som gått fel i svensk bostadsplanering. Trots att så många vill bo i småhus, och trots att vi har god tillgång på mark, har Sverige ett av Europas lägsta småhusbyggande. Resultatet är att småhuspriserna stiger, trots osäkra tider.

Här finns viktiga frågor för Bolund och Hult att ta tag i. Tidigare fanns en föreställning om att det kunde finnas miljömässiga skillnader till småhusens nackdel.

Men nu vet vi att dagens typiska höghusbebyggelse är sämre för klimatet än en trädgårdsstad med småhusbebyggelse i trä.

För att möjliggöra för kommunerna att tjäna sina medborgare har de i sina händer två av de mest kraftfulla verktyg som finns i ett land – beskattningsrätt och planmonopol.

Att kräva att dessa verktyg används för att leverera det som medborgarna önskar är inte orimligt. Kommunerna finns nämligen till för medborgarna – inte tvärtom. Den diskussion som Bolund och Hult tar upp om en ny egnahemsrörelse är därför mycket välkommen!


David Johnsson, vd TMF Trä- och möbelföretagen
Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF  Trä- och möbelföretagen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE