Debatt

SD, er retorik om polisen är trångsynt

Replik från polisens huvudskyddsombud om civilanställda inom yrkeskåren

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det var inte så många år sedan som det fanns ett stort motstånd till kvinnliga poliser. Den tiden är lyckligtvis förbi, men de som minns denna tid brukar dra paralleller till den typ av debatt ni för, skriver debattören.
Det var inte så många år sedan som det fanns ett stort motstånd till kvinnliga poliser. Den tiden är lyckligtvis förbi, men de som minns denna tid brukar dra paralleller till den typ av debatt ni för, skriver debattören.

DEBATT

REPLIK. När jag läser er debattartikel med en medborgares glasögon ligger det nära till hands att helt hålla med. Ert resonemang låter ytterst logiskt, med kraftfulla one-liners som absolut funkar för personer med en generell uppfattning av vad polisarbete går ut på.

Med insyn i verksamheten är det dock inte lika självklart att hålla med.

Först ska man som allmänhet känna till att civilanställda inte utför polisarbete (som ni kallar det) där det krävs polismans befogenhet. Den delen är reglerad i lag.

Däremot utför civilanställda arbetsuppgifter som inte kräver de befogenheter som poliser särskilt tränats för på polisutbildningen. Där är poliser, precis som ni skriver, unika.

Civilanställda finns i verksamheter där det prövats, och visat sig vara en framgångsfaktor (det skulle vara naivt att tro något annat). Det kan vara som exempelvis operatör eller som utredare. Denna metod är inte suverän för poliser, utan utförs även i andra verksamheter utanför våra dörrar.

Det finns en generell uppfattning om att det i en verksamhet, där viss del (ibland väldigt liten del) av arbetsuppgifterna kräver polismans befogenhet, så ska också arbetsuppgiften helt utföras av poliser.

Men på större arbetsplatser delas alltid arbetsuppgifterna upp för att öka produktion och effektivitet. Därav kan detta krav inte längre ställas. Det gäller således även i vår organisation.

Det går inte generellt att säga att en viss yrkeskategori inte kan utföra arbetsuppgifter hos oss, som inte kräver polismans befogenhet, utan att uppfattas som trångsynt och konservativ. Debattartikeln speglar en trångsynthet, ett ”vi och dem”-tänk som inte är en smickrande egenskap i en yrkesgrupp som möter människor med alla möjliga bakgrunder och olika förutsättningar i livet.

Det var inte så många år sedan som det fanns ett stort motstånd till kvinnliga poliser. Den tiden är lyckligtvis förbi, men de som minns denna tid brukar dra paralleller till den typ av debatt ni för.

Man kan konstatera följande:

  • Om man besitter ledaregenskaper eller ej är inte avhängt på om man gått polisutbildningen.
  • Om man är duktig operatör eller ej är inte avhängt på om man har gått polisutbildningen.
  • Om man är duktig utredare eller ej är inte heller avhängt på om man gått polisutbildningen.

Allt som krävs är rätt verktyg för att identifiera de rätta personliga egenskaperna som arbetsuppgiften kräver. Likväl som det ibland uppdagas att en civil person i en arbetsgrupp inte är lämpad för arbetsuppgiften, uppdagas det lika ofta att en polis inte är det. Då gäller det, att med rätt ledaregenskaper, se potentialen i medarbetaren och nyttja resursen där den som mest kommer till sin rätt.

Den form av retorik som förmedlas i debattartikeln är inte gynnsam för vår organisation i något led. Den tyder på en värdegrund som jag inte står bakom. Den skuldbelägger civilanställda i verksamheter som är ytterst duktiga och produktiva, vidare så rättfärdigar den ett ställningstagande på våra arbetsplatser som skapar en trist kultur och en arbetsplats som upplevs som attraktiv av några, nämligen de som gynnas av den.

Politiker och allmänheten ställer krav på en mer synlig polis som arbetar lokalt och brottsförebyggande i områden som upplevs otrygga. Den arbetsuppgiften utförs i allt större utsträckning av privata vaktbolag, en brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetsuppgift som förr var en av polisers grunduppdrag.

Anledningen till den utvecklingen är att polisen upplevs otillräcklig i det avseendet av kommuner, företag och allmänhet. Nykterhetskontroller i trafiken är ytterligare en arbetsuppgift som har varit aktuell för annan aktör att utföra.

Det jag vill förmedla är att ni inte behöver vara rädda för att era civila arbetskompisar ska ta arbetsuppgifter som ni poliser har särskilda befogenheter för. Däremot kan jag inte garantera att detta inte kommer ske i allt större utsträckning av externa aktörer.

Kostnaden blir i slutändan lika stor för våra skattebetalare, men utföraren en annan.

Robert Tkalcic, tillförordnat nationellt civilt huvudskyddsombud Polisen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen inom Polisen

LÄS VIDARE

DEBATT Låt inte civila leda våra poliser i fält

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen inom Polisen

Polismyndigheten

Polisbristen

Brott

Kriminalpolitik