Debatt

De rikas skatteflykt måste få ett stopp

Stefan Löfven och Magdalena Andersson: Nu behöver vi tvinga fram förändringar i EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi kommer aldrig att se genom fingrarna på den som åker snålskjuts på det samhälle vi gemensamt byggt upp och som inte sällan varit en förutsättning för den enskildes framgång, skriver Stefan Löfven och Magdalena Andersson.
Vi kommer aldrig att se genom fingrarna på den som åker snålskjuts på det samhälle vi gemensamt byggt upp och som inte sällan varit en förutsättning för den enskildes framgång, skriver Stefan Löfven och Magdalena Andersson.

DEBATT

DEBATT. Skatteflykten berör på ett djupt plan. Vanligt folk ser sig själva stå kvar med notan, medan de som har resurser lever ett liv ovanför skattesystemet. Det göder känslan av maktlöshet mot ett riggat system.

Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att skatten blir frivillig för några få. Steg för steg ser vi till att alla betalar för sig. Därför går vi till EU-val på nya åtgärder för att stoppa skatteflykten.

EU ska inte kunna utnyttjas av länder, bolag eller väldigt rika individer som dränerar nationer på skatteintäkter. Skatteflykten har uppskattats kosta världens länder minst 130 miljarder euro i skatteintäkter – varje år. Det är mer än Sveriges årliga budget, inklusive kostnaden för hela polisen, försvaret och vården.

Det är en fråga om moral och rättvisa. Alla ska göra rätt för sig. Vi kommer aldrig att se genom fingrarna på den som åker snålskjuts på det samhälle vi gemensamt byggt upp och som inte sällan varit en förutsättning för den enskildes framgång.

Rikas skattefusk gör också att hela kostnaden för välfärden lämpas över på vanliga löntagare eller att välfärden blir lidande, om det så handlar om större barngrupper, tightare minutscheman i äldreomsorgen eller längre väntetid på akutmottagningen.

Därför har vi socialdemokrater jobbat hårt för att förhindra skatteflykt. Med gemensamma krafter har det internationella nätet dragits åt rejält. Det gick en gång i tiden att chansa och utelämna informationen om kapitalet på kontot i Jersey, Schweiz eller Luxemburg. Genom internationella samarbeten har vi sett till att det inte längre går.

Men mer behöver göras. I EU har vi sedan två år tillbaka en svart lista över länder som inte lever upp till vissa standarder när det gäller skatteflykt, så kallade skatteparadis.

Socialdemokraterna vill skärpa kriterierna för denna lista för att tvinga fram förändring inom tre huvudområden:

  • Skarp lagstiftning. I dag räcker det med att ett land säger att de ska bättra sig för att de ska plockas bort från listan. Vi vill nu att detta kriterium skärps – nu vill vi att länderna ska bedömas mot sin faktiska lagstiftning.
  • Krav på registerföring. Alla EU-länder måste föra ett register över vilka personer som står bakom ett företag och utövar den yttersta kontrollen. Det gör det svårare att använda komplicerade bolagsstrukturer som fasad för att tvätta pengar eller smita från skatt. Vi vill att även länder utanför EU ska ha sådana register – annars ska landet hamna på EU:s svarta lista.
  • Mer informationsdelning. Vi vill att Skatteverket ska ges information om hur mycket skatt multinationella företag med verksamhet i Sverige betalar i andra länder, vilket är viktigt för att upptäcka skattefusk. Det finns i dag ett system för automatiskt utbyte av sådan information mellan skattemyndigheter och vi vill att länder som ställer sig utanför det systemet ska hamna på EU:s svarta lista. Därför ska länderna bedömas mot sin faktiska lagstiftning.

Socialdemokraterna kommer också driva på ännu hårdare mot illojal skattekonkurrens mellan EU-länder. Länder ska inte konkurrera med varandra genom lägre och lägre företagsskatter – det blir en kapplöpning där välfärden blir lidande i alla länder.

Därför vill vi att det ska få konsekvenser för det EU-land som inte lyssnar till den uppförandekodgrupp som arbetar mot skadliga skatteregimer i EU-länder.

Ett starkt samhälle kräver att alla gör rätt för sig. Det är inte rimligt att de som har mest kan smita undan sitt ansvar, så att andra får dra deras lass. Därför kommer vi kämpa för ett rättvisare Europa där alla tar ansvar så att vi fortsatt kan ha en välfärd av hög kvalitet som kommer alla till del.


Stefan Löfven, partiledare och statsminister (S)
Magdalena Andersson, finansminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Första maj

LÄS VIDARE

DEBATT. SD är den svenska modellens sista hopp

ÄMNEN I ARTIKELN

Första maj

Socialdemokraterna

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

Ekonomisk politik