Risken för våld ökar i klimatkrisens spår

Slutreplik från Klimatalliansen om uppmaningen till revolution

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Låt oss tillsammans öppna den demokratiska verktygslådan – däri går både att finna den fredliga civil olydnad vi initialt förespråkar och nyttjandet av folkomröstningsinstrumentet som Jalalian förordar. Slutreplik från Gudrun Schyman och William Grönlund, Klimatalliansen.
Låt oss tillsammans öppna den demokratiska verktygslådan – däri går både att finna den fredliga civil olydnad vi initialt förespråkar och nyttjandet av folkomröstningsinstrumentet som Jalalian förordar. Slutreplik från Gudrun Schyman och William Grönlund, Klimatalliansen.

SLUTREPLIK. Det är inte bara klimatrörelsens barn som drabbas av klimatkatastrofens konsekvenser. När den globala medeltemperaturhöjningen fortsätter förbi Parisavtalets målsättning om 1,5 grader, kommer konsekvenserna att bli alltmer påtagliga också i Sverige.

Då begränsas inte rädslan och frustrationen enbart till de föräldrar som befolkar miljörörelsen. Det kommer att spridas i befolkningen i stort.

Risken för våldsyttringar ökar, speciellt om den nationella ledningen väljer att möta problemen med en kombination av undvikande och repression.

Däri kvarligger en bedömningsskillnad mellan oss och Henrik Jalalian, som i måndagens Aftonbladet replikerar vår inledande artikel om behovet av en demokratisk revolution för att få till stånd ett verkligt klimatarbete.  

I övrigt håller vi med. Redan för fem år sedan beskriver FN:s klimatpanel IPCC vad som krävs för att hålla sig i linje med Parisavtalets målsättningar. Där konstateras att ”det kommer att krävas en aldrig tidigare skådad omställning avseende samtliga aspekter av samhället”. 

Precis som Jalalian låter antyda i sin artikel klarar inte de nuvarande demokratiska institutionerna av att hantera en sådan stor förändring på så kort tid.

Låt oss tillsammans öppna den demokratiska verktygslådan – däri går både att finna den fredliga civil olydnad vi initialt förespråkar och nyttjandet av folkomröstningsinstrumentet som Jalalian förordar.  

Klimatalliansen, precis som många andra progressiva krafter i samhället, vill också se nationella medborgarråd avseende klimatet. Medborgarråd, som provats i bland annat Irland och Frankrike, består av en grupp slumpmässigt utvalda medborgare som under en period tar del av föreläsningar, seminarier och material som på ett mångfacetterat sätt närmar sig en problemställning.

Med ständig tillgång till den mest aktuella forskningen får de i uppdrag att framlägga förslag till landets högsta beslutande organ. Det är demokratiskt, effektivt och säkert.   

Demokratin är kreativ och nyskapande. Det är just dessa egenskaper som behövs när vi i kristid vill forma ett hållbart samhälle inom planetens gränser.

Fredlig civil olydnad, folkomröstningar och medborgarråd är några sätt. Det finns säkert flera. Det är dags att prova!  


Gudrun Schyman
William Grönlund
Talespersoner för Klimatalliansen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE