ÅSIKT

Populistiska utspel minskar inte fifflet

Replik från Moderaternas Gunnar Hökmark i frågan om storföretagens skatteflykter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Vad Björk ville var att göra kampen mot skattefusk till en politisk kamp mot företagande där företagare utpekas som folkets fiender. Det är den venezuelanska vägen som Björk hyllat upprepade gånger, skriver Gunnar Hökmark i sin replik till Vänsterpartiets Malin Björk.
DEBATT

REPLIK. Malin Björk och Vänsterpartiet är ett problem i arbetet mot skatteflykt. Det arbetet är nämligen till sin natur globalt – skatteflykt handlar om att flytta pengar över gränser – och det kräver i sin tur gemensamma regler och internationellt samarbete. Annars skapas nya gråzoner och nya möjligheter för dem som vill utnyttja olikheter i regelsystem.

Malin Björks attack på mig och den svenska regeringen är magstarkt och okunnigt. Syftet med det internationella regelverket är att med gemensamma regler stänga dörrar för skatteflykt. Björk vill hellre måla ut företag som fiender, förrädare och fuskare som undanhåller ”folket” miljarder och åter miljarder.

I det här fallet baserat på lobbyorganisationers påhittade siffror. Det är ren populism. I en rättsstat är det inte de politiska partierna som bekämpar skattefusk utan de myndigheter som ser till att våra lagar följs.

Vad Björk ville var att göra kampen mot skattefusk till en politisk kamp mot företagande där företagare utpekas som folkets fiender. Det är den venezuelanska vägen som Björk hyllat upprepade gånger.

Nu får vi ett regelverk som bygger på internationellt samarbete – vilket vi moderater stöder – i stället för socialistisk retorik. Vi avstod i slutomröstningen för att vi var emot de inslag som går bortom det internationella regelverket och de som leder till EU-kompetens i skattefrågor.

Vi delar den svenska regeringens hållning i detta inför de förhandlingar som nu återstår. Björk vill hellre göra kampen mot skattefusk till en politisk kampanj mot företag än att stärka rättsstaten mot fusk.

Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle

Populism

EU