ÅSIKT

Fidelix hotas till livet – för att han är gay

Debattörerna: Ompröva utvisningsbeslutet, homosexuella straffas hårt i Kamerun

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Johan Graden och Rikard Wolff med utvisningshotade Fidelix Anye Shu. Infällda i bilden de övriga debattörerna: Magnus Kolsjö Mark Levengood och Jonas Gardell.
DEBATT

DEBATT. Fidelix Anye Shu sitter på förvaret i Gävle och riskerar inom kort att utvisas från Sverige. Han förföljdes i sitt hemland Kamerun på grund av sin sexuella läggning och flydde hit för tre år sedan.

Det är olagligt att vara homosexuell i Kamerun och straffas med upp till fem års fängelse. Att återvända innebär fara för hans liv.

Fidelix har sökt asyl i Sverige på grund av sin sexuella läggning. Han har haft flera homosexuella relationer både i Kamerun och i Sverige. I sitt hemland var han med i ett hemligt nätverk för homosexuella män och här i Sverige är han medlem i RFSL.

Kamerun är enligt Human Rights Watch ett land som mer aggressivt än de flesta andra länder åtalar människor för samkönade relationer. De flesta fall som åtalas kännetecknas också av andra allvarliga brott mot mänskliga rättigheter så som tortyr, framtvingade erkännanden och att de nekas rätt till advokat.

Fidelix är eftersökt av polisen i Kamerun vilket hans advokat i hemlandet bekräftar.

Migrationsverket får återkommande kritik för sin bedömning av asylärenden och de orimliga krav som ställs för att bevisa sin sexuella läggning. Detta systematiska misstänkliggörande måste upphöra. RFSL har under lång tid pekat på den rättsosäkra asylprocessen för hbtq-personer och hur detta strider mot EU-rätten och internationella konventioner.

Bedömningen av Fidelix ärende är gjord på ett bristfälligt underlag som saknar betydelsefulla delar.

Fidelix är en öppet homosexuell person som nu riskerar att utvisas. Det skulle innebära ett långvarigt fängelsestraff, att han utsätts för mob justice (spontana och våldsamma överfall), hot från sin egen familj och ett liv i utsatthet med fortsatt förföljelse och förtryck.

Vi kräver att Sverige är en säker rättsstat för alla och att Migrationsverket tar upp Fidelix ärende till prövning på nytt. Felaktigheterna i hans första prövning måste rättas till och alla omständigheter som finns tillgängliga måste beaktas, i Sverige och i Kamerun. Denna begäran inges inom kort.


Rikard Wolff
Jonas Gardell
Mark Levengood
Johan Graden
Magnus Kolsjö, RFSL


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM