Debatt

Nationalisterna vill åt er frihet, kvinnor

Debattören: Budskapet kan vara lockande – men vi har sett baksidan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I den nationalistiska rörelsen är kvinnans roll först och främst att föda nationens barn och stötta nationens försvarare, mannen, skriver Lena Ag.

Foto: TT (Bilden är ett montage)
DEBATT

DEBATT. I dag är det Sveriges nationaldag. Bland glada nationaldagsfirare på picknick i parken, syns och hörs också de som tar sig rätten att definiera vem som får fira som svensk.

Nationaldagen riskerar att kidnappas av svenska nationalister. De säger sig försvara de ”svenska värderingarna” men utgår ifrån en rasistisk och populistisk nationalism.

Kvinna till Kvinna har många års erfarenhet av att arbeta i konfliktländer. Vi har med egna ögon sett hur nationalistiska partier och rörelser i olika länder har bidragit till ett samhällsklimat av våldsam konfrontation, etnisk diskriminering, homofobi och öppen fientlighet gentemot kvinnors mänskliga rättigheter.

I nationalismens ideologi är kvinnan navet i kärnfamiljen som är nationens minsta byggsten. Inga andra familjetyper accepteras.

Nationalismen kan vid ett första påseende vara tilltalande för en del kvinnor. Rollen som maka och mor hyllas, som kvinna lyfts du fram som nationens moder. Men om du inte följer den traditionella kvinnorollen är toleransen låg.

Kvinna till Kvinna har arbetat på Västra Balkan sedan kriget för snart 25 år sedan. Där talar serbiska nationalister öppet om att kvinnors främsta uppgift är att vara hemma, sköta hushållet och föda många serbiska barn. Nationalister på Balkan och i Europa lägger fokus på att ”bygga familjen” genom olika ekonomisk-politiska stödåtgärder.

De visar ingen förståelse för vikten av kvinnors individuella valmöjligheter. Som att ha eget jobb och vara ekonomiskt oberoende.

Nationalister gillar inte reproduktiva rättigheter, till exempel rätten till abort. Det handlar om demografi och en fixering vid att den egna gruppens kvinnor ska föda fler barn. Det ekar av nazismens Tyskland där mödrarnas uppgift var att producera en arisk avkomma.

I Polen har den nationalistiska regeringen i flera omgångar försökt få en redan sträng abortlagstiftning att bli totalitär. Ännu har de inte lyckats men de är på god väg. Något av det första som Donald Trump gjorde som USA:s president var att dra in pengarna till biståndsorganisationer som arbetar för rätten till abort.

I takt med att kvinnor underordnas mannen och familjens vilja blir våld mot kvinnor i allmänhet också mer accepterat.

I nationalismens Ryssland är det inte längre straffbart att slå sin fru ”lagom” mycket. I länder där nationalistiska rörelser blir allt starkare upplever kvinnorättsförsvarare att motståndet mot deras arbete blir mer handgripligt; i form av fysiskt våld, hat och hot i sociala medier.

En grundpelare i den svenska jämställdheten har varit kvinnans makt över sin egen kropp. När kvinnor själva inte får bestämma över sina livsval, till exempel utbildning, arbete och familj, så försvinner den ekonomiska egenmakten och inflytandet i samhället. Sverigedemokraterna är ett av de partier som vill tumma på den svenska aborträtten, Kristdemokraterna är det andra.

Den populistiska nationalismen skapar inga jobb, fixar inga förskoleplatser och stänger inga lönegap mellan kvinnor och män.

De svenska nationalisterna är i färd med att bygga en berättelse om att vårt toleranta, öppna och jämställda land är hotat av ”de andra”, av muslimer, invandrare eller andra ”icke-svenskar”.

Om vi flörtar med den rörelsen, normaliserar dess företrädare, så får det konsekvenser för den svenska jämställdheten, sammanhållningen och demokratin.

I dag på nationaldagen vill vi hylla alla dem som vill verka för det inkluderande, jämställda och jämlika Sverige. Ett land där fundamentet måste vara alla människors lika värde och rättigheter.


Lena Ag


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

REPLIK. SD: Jämför inte oss med hemska nationalister

ÄMNEN I ARTIKELN

Jämställdhet

Sveriges nationaldag

Nationalism

Sverigedemokraterna