Debatt

Att öppna F16 igen blir ett lyft för Uppsala

Debattörerna: Nya jobb skapas och värnpliktiga får uppleva staden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Två J35 Draken från F16 på 5 000 meters höjd över Uppland 1963. Med F16 får Uppsala chansen att återigen delta i försvaret av landet och huvudstadsregionen. Samtidigt skapas nya lokala arbetstillfällen när fler värnpliktiga ungdomar får upptäcka Uppsala, skriver Niklas Karlsson och Erik Pelling.
Två J35 Draken från F16 på 5 000 meters höjd över Uppland 1963. Med F16 får Uppsala chansen att återigen delta i försvaret av landet och huvudstadsregionen. Samtidigt skapas nya lokala arbetstillfällen när fler värnpliktiga ungdomar får upptäcka Uppsala, skriver Niklas Karlsson och Erik Pelling.

DEBATT

DEBATT. Krisen eller kriget kan slå till snabbt. Det har pandemin gjort skrämmande tydligt. Därför måste Sverige vara starkt rustat med ett robust totalförsvar.

Vid regeringsskiftet 2014 påbörjade den socialdemokratiskt ledda regeringen omgående återupprustningen av totalförsvaret. Historiskt stora ekonomiska tillskott, återaktivering av den allmänna värnplikten har parats med myndighetsinstruktioner. Ett starkt totalförsvar är grunden i det socialdemokratiska välfärdsbygget.

En viktig pusselbit i upprustningen är att återinrätta flera regementen, däribland Upplands flygflottilj, F16.

Återinrättandet av F16 lägger grunden för tillväxt inom flygvapnet. Infrastruktur finns redan på plats och nuvarande personal kommer att fördelas mellan organisationsenheterna Luftsstridsskolan och Upplands flygflottilj. Luftstridsskolan och flygstaben som i dag finns på plats ska kvarstå vid sidan av flygflottiljen.

Med F16 får Uppsala chansen att återigen delta i försvaret av landet och huvudstadsregionen. Samtidigt skapas nya lokala arbetstillfällen när fler värnpliktiga ungdomar får upptäcka Uppsala.

Utöver Upplands flygflottilj återinrättas även Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund.

Under perioden 2021–2025 kommer anslaget till totalförsvaret öka markant. Det civila försvarets anslag ökar med 4,2 miljarder kronor och det militära försvarets anslag med 25 miljarder kronor jämfört med 2020.

Antalet värnpliktiga ska öka från 4 000 per år till 8 000 samtidigt som det totala antalet befattningar inom krigsorganisationen bedöms öka från dagens 60 000 till cirka 90 000.

Medan regeringen rustar totalförsvaret i stort tar Uppsala kommun ansvar för att utveckla det lokala civila försvaret. Vi stärker samhällets krisberedskap för att under krig eller kris kunna värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

När den enskilde är som svagast måste samhället vara som starkast. Ett robust totalförsvar är en självklar del av välfärden. För när krisen eller kriget väl kommer ska vi vara förberedda. Under efterkrigstiden tog socialdemokratiska regeringar ansvar och byggde ett av världens starkaste totalförsvar.

Vi kan och vi ska göra det igen.


Niklas Karlsson, vice ordförande i riksdagens försvarsutskott (S)
Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande Uppsala (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Uppsala

LÄS VIDARE

DEBATT Rädda våra sjöar och stränder i Uppland

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Försvarspolitik

Krisberedskap

Svenska flygvapnet